Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Судові експерти-економісти КНДІСЕ на варті кредитних відносин

Згідно з роз’ясненням Міністерства юстиції України: «Аналіз звернень громадян-позичальників до Міністерства юстиції дає всі підстави стверджувати, що пропагуючи таку послугу як кредит, банки, свідомо чи з необачності, практично в кожному випадку укладання кредитного договору, жодним чином не намагались звернути увагу позичальника на його обов’язки за цим договором та повідомити про можливі наслідки його невиконання або несвоєчасного виконання».

Так, наприклад, банк зобов’язаний надати клієнту розрахунок сукупної вартості кредиту з повним роз’ясненням усіх статей витрат, пов’язаних з оформленням кредиту тощо.

Аналізуючи експертну практику, можна зробити висновок, що під час укладення кредитного договору банки, попри законодавче закріплення, не завжди надають позичальникам повну та об’єктивну інформацію щодо сукупної вартості кредиту для здійснення позичальником свідомого вибору схеми кредитування, вказують у договорах занижені значення показників суттєвих умов договору.

Крім того, не поодинокими є випадки, коли деякі показники не відповідають фактично встановленим у договорі, а графік погашення заборгованості – фактично встановленим істотним умовам договору.

Кредити готівкою на техніку, автомобіль або квартиру споживачі нерідко обирають за розміром процентної ставки та не підозрюють, що графік погашення та умови кредитного договору додатково можуть містити платежі на користь третіх осіб (послуги нотаріусів, щорічне страхування майна тощо). Це, у свою чергу, істотно впливає на вартість позики.

Переплата по кредиту залежить також і від обраного методу погашення – стандартного або ануїтетного, які відрізняються специфікою розрахунку суми щомісячного платежу при обслуговуванні кредиту та сумою його дорожчання.

Перед експертами-економістами найчастіше ставляться питання щодо дослідження та визначення:

  • реальної процентної ставки;
  • абсолютного значення подорожчання кредиту при базових умовах кредитування, викладених банком у кредитному договорі та в інформації про умови кредитування;
  • відповідності розміру щомісячних платежів;
  • визначення ануїтетного чи диференційованого платежу згідно з базовими умовами кредитування.

Професійне, повне та неупереджене дослідження умов, викладених у кредитних договорах, та проведення відповідних розрахунків експертами-економістами дає можливість виявлення невідповідностей, які, окрім іншого, могли вплинути на збільшення фінансового навантаження на позичальника.

Михайло Полєнніков,
cтарший судовий експерт
Лабораторії економічних досліджень
Київського НДІСЕ

Можливо вам буде цікаво: