Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Судова психологічна експертиза в Київському НДІСЕ

На початку XX ст. судова психологічна експертиза розглядалась як дослідження почуттів та вражень, вона визнавалася цікавою, проте загальний стан розвитку психологічної науки наділяв її суб’єктивним характером. Між тим, юристи, детективи й криміналісти схилялись до активного впровадження психологічних знань у процес розкриття й розслідування злочинів.

Сьогодні психологічна експертиза широко використовується в юридичні практиці. Шляхом застосування спеціальних знань у галузі психології експерти встановлюють особливості психічної діяльності людини та такі її прояви в поведінці людини, які мають юридичне значення та викликають правові наслідки.

Об’єктом судової психологічної експертизи є особистість у ґенезі її буття, у статиці й динаміці певного часового простору, в онтогенезі, а також, – її функції та характеристики, що є відображеними в рукотворних носіях інформації (властивості поведінки, індивідуально-психологічні якості, психічні стани й функції, особливості плину психічних процесів).

Психологічна експертиза визначає індивідуально-психологічні особливості, риси характеру, провідні якості, мотивотвірні чинники психічного життя і поведінки; емоційні реакції та стани, закономірності перебігу психічних процесів, рівень розвитку та індивідуальні властивості підекспертної особи.

При проведенні судових психологічних експертиз фахівці Інституту використовують загальновідомі в науковій практиці психологічні методи та їх авторські модифікації, що пройшли апробацію, та відбираються з урахуванням специфіки окремих напрямів і предметних видів судово-експертних досліджень.

Експерти психологи успішно проводять експертизи за матеріалами відеозаписів для дослідження комунікативної діяльності підозрюваних при відтворенні обставин місця злочину, експертизи з визначення станів сильного душевного хвилювання й афекту, експертизи щодо визначення «місця проживання» малолітніх дітей із одним із батьків при розірванні шлюбу, експертизи з визначення ознак вчинення психологічного впливу на свідомість людини, експертизи з визначення факту й ступеню спричиненої особі моральної шкоди, психолого-лінгвістчині дослідження писемного та усного мовлення, дослідження з визначення істинних мотивів, намірів чи умислів осіб, які не бажають викривати їх публічно, а також, інші психологічні дослідження, які потребують глибокого аналізу особистості та обов’язкового врахування психологічних обставин і умов.

Фахівці інституту проводили психологічні експертизи за фактами низки суспільно-значимих та резонансних справ. Експерти-психологи КНДІСЕ Алікіна Н.В. та Ірхін Ю.Б. брали участь у розслідуванні кримінальних подій, пов’язаних з діяльністю релігійних культів «Біле Братство», «Посольство Боже», «Відродження». Експерт Ірхін Юрій Борисович упродовж 15 років працював у складі слідчо-оперативних груп, які займалась розшуком та затриманням жорстоких серійних убивць, маніяків і педофілів, таких як Анатолій Онопрієнко, Сергій Ткач, Юрій Кузьменко, Володимир Куциканенко, Сергій Довженко, Микола Баранов, Микола Хаткевич та інших.

За час своєї професійної діяльності Юрій Ірхін неодноразово бував у місцях виконання покарань, розмовляв із засудженими, вивчав їх характери та складав психологічні портрети підозрюваних. Така комунікація допомагала слідству в розшуку та притягненні до кримінальної відповідальності маніяків, які на той час залишалися на свободі.

У 2015 році на базі Київського НДІСЕ було започатковано проведення судових психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфа. Метою проведення таких експертиз є виявлення значимих психофізіологічних реакцій, що дозволяють установити рівень та психологічну природу усвідомленості чи обізнаності особи у змістовному полі інформаційних установок, які вона продукує або репродукує.

Об’єктом судово-експертних психологічних досліджень з використанням комп’ютерного поліграфу є людина як носій психофізіологічних проявів протікання психічних процесів особистості, що пов’язані зі сприйняттям, збереженням і наступним відтворенням особою інформації про будь-які події чи обставини, та інші матеріальні носії інформації (матеріали справ, проваджень).

Більшість кримінальних ситуацій у розслідуваннях, в яких була призначена вказана експертиза, характеризувалися тим, що розслідувані події відбувалися в умовах неочевидності, наприклад, на підконтрольній сепаратистами території, де проведення процесуальних дій в даний час не є можливим; відомості, які встановлені у кримінальному провадженні – суперечливими; свідчення осіб – учасників події різняться між собою. Саме такі ситуації найбільше потребують проведення судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, та дозволяють встановити ступінь ймовірності інформації, яка повідомляється особою; повноту надання інформації особою щодо обставин розслідуваної події тощо.

Загалом теоретичне та практичне психологічне забезпечення процесу юрисдикції допомагає відповісти на багато питань, що мають психологічно-юридичну природу. Крім того, зважаючи на соціально-нормативну регуляційну функцію судових оцінок, психологічну експертизу можна розглядати як психологічну передумову гарантії захисту прав кожної людини.

Можливо вам буде цікаво: