Судова інженерно-екологічна експертиза

Проблема протидії екологічним правопорушенням за сучасних умов має комплексний та інтегративний характер, що зумовлюється деструктивним впливом цих посягань на довкілля, можливими шкідливими наслідками для життя й здоров’я людей, майна, безпеки виробництва, системи господарювання в державі.

Зростання ролі судочинства в установленні фактичних обставин екологічних правопорушень зумовлює актуальність подальшого активного розвитку судової інженерно-екологічної експертизи як самостійного й важливого сучасного напряму криміналістичних видів досліджень.

З метою повнішого задоволення потреб слідчої та судової практики за даним напрямком у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України було утворено та нині діє підрозділ інженерно-екологічних досліджень.

Судові експерти підрозділу інженерно-екологічних досліджень Київського НДІСЕ наділені правом проведення судових експертиз з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень до основних завдань інженерно-екологічної експертизи, які вирішують експерти Київського НДІСЕ належать:

  • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
  • встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
  • встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
  • встановлення причинно-наслідкової залежності між діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали.

Загалом, запровадження судової інженерно-екологічної експертизи як самостійного класу експертних досліджень – це закономірний процес, необхідність якого була зумовлена реаліями сьогодення, а ще більшою мірою – майбутнього, оскільки екологічні проблеми займають усе більше місце в житті сучасної людини та всього суспільства і не лише на території окремої країни, а й у промисловості, економіці та навіть політиці.