Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Судова інженерно-екологічна експертиза – практична діяльність щодо дослідження негативного антропогенного впливу на об’єкти навколишнього середовища

Проблема протидії екологічним правопорушенням за сучасних умов має комплексний та інтегративний характер, що зумовлюється деструктивним впливом цих посягань на довкілля, можливими шкідливими наслідками для життя й здоров’я людей, майна, безпеки виробництва, системи господарювання в державі.

Зростання ролі судочинства в установленні фактичних обставин екологічних правопорушень зумовлює актуальність подальшого активного розвитку судової інженерно-екологічної експертизи як самостійного й важливого сучасного напряму криміналістичних видів досліджень.

З метою повнішого задоволення потреб слідчої та судової практики за даним напрямком у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України було утворено та нині діє підрозділ інженерно-екологічних досліджень.

Судові експерти підрозділу інженерно-екологічних досліджень Київського НДІСЕ наділені правом проведення судових експертиз з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень до основних завдань інженерно-екологічної експертизи, які вирішують експерти Київського НДІСЕ належать:

  • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
  • встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
  • встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
  • встановлення причинно-наслідкової залежності між діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали.

Загалом, запровадження судової інженерно-екологічної експертизи як самостійного класу експертних досліджень – це закономірний процес, необхідність якого була зумовлена реаліями сьогодення, а ще більшою мірою – майбутнього, оскільки екологічні проблеми займають усе більше місце в житті сучасної людини та всього суспільства і не лише на території окремої країни, а й у промисловості, економіці та навіть політиці.

Можливо вам буде цікаво: