Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

«Судова експертиза: вирішення спірних питань» – коментар експертів у газеті «Вечірні Черкаси»

У сучасному суспільстві для цивілізованого захисту своїх прав усе частіше виникає необхідність удаватися до вирішення спірних питань за допомогою судової експертизи.

Відповідно до чинного законодавства, експертиза може призначатися судом, слідчим суддею за клопотанням будь-якої сторони у справі. Замовником експертизи може виступати як юридична, так і фізична особа. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України є провідною державною установою, яка забезпечена найсучаснішим і найпотужнішим обладнанням, де працює найдосвідченіший колектив відомих вчених і фахівців у галузі судових експертиз. 13 травня 1998 року в Інституті був створений новий структурний підрозділ – Черкаське відділення, працівники якого вже 21 рік поспіль на високому професійному рівні забезпечують потреби судів усіх рівнів, слідчих підрозділів МВС, Служби безпеки України, САП.ДБР, органів прокуратури, митниці та інших установ, а також громадян у використанні спеціальних знань.

На сьогодні в ЧВ КНДІСЕ проводяться такі судові експертизи:

 • почеркознавчі дослідження: дослідження підписів, рукописного тексту, встановлення факту навмисно зміненого почерку, дослідження ліворучного почерку…;
 • технічні дослідження документів: дослідження всіх документів, дослідження відтисків печаток та штампів, встановлення факту дописки, додруковування, виправлень, дослідження слабовидимих текстів, встановлення послідовності нанесення реквізитів документу…;
 • дослідження обставин ДТП: установлення механізму ДТП (швидкості руху, гальмівного та зупинного шляхів, траєкторії руху, відстані та ін.); установлення відповідності дій водія вимогам Правил дорожнього руху, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями водія та ДТП;
 • транспортно-трасологічні дослідження: ідентифікація за слідами, залишеними ТЗ; визначення взаємного розташування ТЗ у момент їх контактування; визначення місця зіткнення ТЗ і місця наїзду на перешкоду (пішохода);
 • будівельно-технічні дослідження: оцінка та розподіл нерухомого майна, визначення технічного стану об’єктів нерухомості, визначення вартості будівельних робіт, а також встановлення вартості завданих пошкоджень після пожеж, руйнувань, стихійного лиха тощо;
 • земельно-технічні дослідження: визначення характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів тощо); розподіл та порядок користування земельною ділянкою; встановлення меж, визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок;
 • пожежно-технічні дослідження: визначення причин, умов та процесів виникнення, часу та шляхів розповсюдження пожежі; встановлення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі; оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі; відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам;
 • економічні дослідження: дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку, про економічну діяльність підприємств і організацій, фінансово-економічні (кредитні) операції;
 • товарознавчі дослідження: визначення вартості товарів, змін показників якості товарної продукції; установлення способу виробництва товарної продукції (промисловий чи саморобний); встановлення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил тощо;
 • автотоварознавчі дослідження: визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю колісних транспортних засобів, їх складових унаслідок пошкодження;
 • дослідження безпеки життєдіяльності: дослідження порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, установлення механізму, причин та наслідків нещасного випадку, аварії та відповідність дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів;
 • електротехнічні дослідження: встановлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини, аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам, дослідження електротехнічних приладів;
 • інженерно-екологічні дослідження: визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації; встановлення причин та наслідків впливу техногенних джерел на навколишнє середовище та об’єкти довкілля; встановлення відповідності дій/бездіяльності осіб, причетних до надзвичайної екологічної ситуації вимогам нормативних актів;
 • земельно-технічні, оціночно-земельні та дослідження з питань землеустрою: грошова оцінка земельних ділянок та прав на користування ними, відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів.

За необхідності спеціалістами Черкаського відділення КНДІСЕ надаються консультації з приводу підготовки матеріалів для призначення судових експертиз та досліджень.

Можливо вам буде цікаво: