Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Судова експертиза – ефективний засіб отримання нової інформації

Завідувач відділу досліджень з питань безпеки життєдіяльності, пожежно-технічних та електротехнічних досліджень КНДІСЕ Олександр Шмерего став автором матеріалу у виробничо-практичному журналі «Надзвичайна ситуація +». Видання публікує актуальні матеріали у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки та безпеки життєдіяльності всіх сфер людської діяльності. Експерт КНДІСЕ поділився з читачами думками щодо розвитку української судової експертизи, а також наголосив на важливості судово-експертної діяльності, як складової ефективного правосуддя.

Сьогодні одним з основних завдань держави є удосконалення правових інститутів захисту прав людини. Євроінтеграційне прагнення України зобов’язує її значно посилити роль правосуддя, ефективність якого залежить, зокрема, й від належного механізму доведення. Відомо, що під час розгляду справ будь-якої юрисдикції часто виникає потреба в застосуванні спеціальних знань та призначенні судової експертизи. Судова експертиза – це специфічний різновид експертиз, що відрізняється особливим статусом. Схожість її з іншими експертизами полягає в тому, що вона є процесуальною формою використання спеціальних знань у судочинстві, унаслідок чого з’являється нова інформація, яка може мати доказове значення та не може бути отримана іншими процесуальними засобами.

Судова експертиза є важливою складовою ефективного правосуддя

Судова експертиза – це процесуальна дія, що полягає у проведенні дослідження та наданні висновку судовим експертом із питань, поставлених перед ним стороною обвинувачення, стороною захисту, слідчим суддею, судом, державним виконавцем, вирішення яких потребує застосування спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо. Розвиток судової експертизи як інституту доказового і процесуального права та належне експертне забезпечення правосуддя на загальнодержавному рівні не може відбуватися без наукових дискусій і проведення відповідних наукових розробок, у яких поєднуються думки теоретиків та практичний досвід експертів. Однією з провідних установ у цій сфері є Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – Київський НДІСЕ).

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

Київський НДІСЕ – одна з найстаріших державних експертних установ України, створений 4 липня 1913 року як Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати. За понад 100-річну історію він пройшов нелегкий шлях становлення та розвитку і став однією з провідних установ судово-експертного забезпечення правоохоронних органів, органів досудового слідства та суддів.

Штатними працівниками Київського НДІСЕ є понад 300 судових експертів

1925 року Кабінет реорганізується в Інститут науково-судової експертизи, який укомплектовується фахівцями з різних галузей знань – юристами, хіміками, біологами, медиками, фізиками, психіатрами тощо. Пріоритетним напрямом у ці роки стає науково-дослідна робота, в якій важливе місце посідали питання ідентифікації вогнепальної зброї, мікрофотографії, визначення групової належності крові, токсикологічний аналіз, розроблення методів руйнування органічних речовин та визначення алкалоїдів, розроблення теоретичних питань криміналістики.

50-ми та 60-ми роками в інституті проводиться розроблення високочутливих фізичних і хімічних методів дослідження речових доказів із метою визначення природи речовин, їх загальної групової належності та єдиного джерела походження, методик порівняльного аналізу лікарських сполук, зразків ґрунтів тощо, а також визначення слідів пострілу з близької відстані.

З 1964 року Київський НДІСЕ стає головною установою з видання міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза», в якому висвітлюються проблеми теорії криміналістики й судової експертизи, тактики та методики розслідування окремих видів злочинів, питання щодо вдосконалення розробок нових та вдосконалення вже чинних методів та методик проведення різних видів судових експертиз.

Наприкінці 80-х років створюються нові лабораторії: товарознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних, комп’ютерних, фоноскопічних та лазерних досліджень.

ІНСТИТУТ СЬОГОДНІ

На сьогодні інститут є однією з провідних судово-експертних установ, де працює досвідчений колектив із відомих вчених, професіоналів у галузях судової експертизи, які мають необхідну для проведення більшості видів експертних досліджень кваліфікацію.

Починаючи з моменту утворення, Київський НДІСЕ забезпечує на високому науково-методичному рівні діяльність судів усіх рівнів, слідчих органів МВС України, Служби безпеки України, органів прокуратури, митних органів та інших відомств, за завданнями яких виконується весь спектр криміналістичних, традиційних і нових видів судових експертиз.

Особливо популярними є експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; комп’ютерно-технічна та почеркознавча експертизи, судово-технічна експертиза документів.

Деякі види судових експертиз переважно проводяться лише в судово-експертних установах системи Міністерства юстиції України:

 • авторознавча;
 • психологічна;
 • будівельно-технічна;
 • екологічна;
 • земельно-технічна;
 • дорожньо-технічна;
 • залізнично-транспортна;
 • експертиза з безпеки життєдіяльності.

Експертами інституту проводяться експертизи в галузі телекомунікаційних систем і засобів, коли вирішуються актуальні питання, пов’язані з несанкціонованим доступом до телекомунікаційних систем і окремих інформаційних ресурсів.

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Київський НДІСЕ активно проводить роботу з акредитації судово-експертних лабораторій на відповідність міжнародним стандартам діяльності.

2015 року в інституті запроваджено нові види експертиз, а саме військова та психологічна експертизи. Крім того, окремої уваги заслуговують такі напрями проведення експертизи, як:

 • пожежно-технічна;
 • електротехнічна;
 • екологічна;
 • з безпеки життєдіяльності.

Саме ці експертизи надають змогу проводити якісні та повні розслідування надзвичайних ситуацій, які виникають в Україні. Також одним з основних напрямів діяльності інституту є науково-дослідна робота, спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень у галузі судової експертизи, розроблення теоретичних, процесуальних питань судової експертизи, а також методик і методів судової експертизи з урахуванням сучасних досягнень науки й техніки.

Інститутом виконуються експертизи за 94 експертними спеціальностями

Інститут має міжнародний авторитет як активний розробник нових методик досліджень речових доказів. Співробітники інституту беруть активну участь в українських та міжнародних симпозіумах, конференція, семінарах, у проведенні комісійних експертиз спільно з фахівцями інших експертних установ України та інших держав.

Можливо вам буде цікаво: