Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Співробітники КНДІСЕ взяли участь в обговоренні проєкту Закону України «Про судово-експертну діяльність» розробленого на виконання Указу Президента України

30.10.2020 року відбулося дистанційне обговорення проєкту Закону України «Про судово-експертну діяльність» розробленого на виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». У заході взяли участь керівники державних спеціалізованих установ Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України, експертних служб МВС України, СБ України та Державної прикордонної служби України, їх територіальних філій, які здійснюють судово-експертну діяльність, а також провідні судові експерти.

Від Київського НДІСЕ МЮ України в обговоренні проєкту Закону з доповіддю виступив його директор Олександр Рувін, який зазначив, що основними перевагами рецензованого проєкту закону є забезпечення вдосконалення регулювання судово-експертної діяльності на законодавчому рівні, що (як вважають його розробники) створить умови для належної та ефективної організації експертного забезпечення правосуддя, а саме:

  • встановить єдині визначення термінів понятійного апарату, що використовується у судово-експертній діяльності;
  • забезпечить системний підхід до організації діяльності усіх суб’єктів цієї сфери;
  • визначить правовий статус та межі повноважень суб’єктів судово-експертної діяльності;
  • урегулює питання матеріального та соціального забезпечення судових експертів.

Однак, законопроєкт ще потребує значних доопрацювань спрямованих на:

  • узгодження з методичними рекомендаціями «Правила оформлення проєктів Законів та основні вимоги до законодавчої техніки», методичним рекомендаціям від 21.11.2000 № 41 «Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки», що схвалені Постановою колегії Міністерства юстиції України;
  • подолання певного інструктивного (роз’яснювального) характеру окремих статей;
  • чітке визначення окремих термінів;
  • забезпечення системного підходу до організації діяльності усіх суб’єктів судово-експертної діяльності;
  • узгодження окремих положень проєкту Закону з нормами діючого процесуального законодавства України, зокрема в частині проведення судових експертиз;
  • усунення положень, що не обумовлені практикою здійснення судово-експертної діяльності.

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін підтримав пропозицію змінити назву обговорюваного законопроєкту на «Експертне забезпечення правосуддя».

Учасники заходу висловили одностайну думку, що обговорюваний законопроєкт містить новели, необхідність прийняття яких, обумовлено практикою здійснення судово-експертної діяльності в Україні, з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду нормативно-правового регулювання такої діяльності.

Прийняття обговорюваного законопроєкту забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в Україні та створить умови для належної і ефективної організації експертного забезпечення правосуддя.

Можливо вам буде цікаво: