Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ) Методичні рекомендації Видання друге, перероблене та доповнене

Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні) : метод. рек. / О. Г. Рувін (голова авт. кол.), А. О. Полтавський (заст. голови авт. кол.), Т. В. Будко, Т. Д. Голікова, О. І. Жеребко, А. М. Камінський, М. П. Молибога, В. В. Назаров ; за заг. ред. О. Г. Рувіна, С. Г. Кримчука, А. В. Свінцицького. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ : КНДІСЕ, 2021. 102 с.

УДК (343.1+343.98+343.148):006.032

Друге видання методичних рекомендацій, перероблене та доповнене підготовлено за результатами проведення Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України у 2020 році науково-дослідної роботи «Актуалізація методичних рекомендацій «Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення».

Розраховано на співробітників державних спеціалізованих установ, що здійснюють експертне забезпечення правосуддя, співробітників правоохоронних органів, прокурорів, адвокатів, суддів, науково-педагогічних працівників, студентів та слухачів, аспірантів та ад’юнктів, докторантів закладів вищої освіти.

Можливо вам буде цікаво: