Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Редколегія збірника «Криміналістика і судова експертиза» запрошує до співпраці авторів наукових статей

Редакційна колегія Київського науково-дослідного інституту судових експертиз запрошує авторів до співпраці та публікації наукових статей у 63-му випуску міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза».

Вітчизняне, наукове, юридичне, інформаційне видання включене до Переліку наукових фахових видань України, що видається один раз на рік, друкується змішаними мовами: українською, російською, англійською та розповсюджується на території держави та за кордоном. Видання орієнтоване на судових експертів, слідчих, суддів, викладачів і студентів юридичних та медичних ВУЗів.

Підтвердження включення друкованого періодичного видання «Криміналістика і судова експертиза» до переліку наукових фахових видань України наведено у Додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 року №1604.

Тематика, структура та оформлення статей до збірника повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та відповідним стандартам.

Важливо! Подані матеріали повинні відповідати вимогам до тематики та рекомендаціям

Публікація статей у збірнику, за умови їх відповідності вище зазначеним критеріям, є безкоштовною. У підсумку кожен учасник отримує авторський примірник.

Надсилайте свої роботи на електронну (nauka@kndise.gov.ua) або поштову адресу (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Телефон для довідок: 044-200-29-18

Можливо вам буде цікаво: