Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Редколегія збірника “Криміналістика і судова експертиза” запрошує до співпраці авторів наукових статей

Шановні колеги!

Редакційна колегія Київського науково-дослідного інституту судових експертиз запрошує авторів до співпраці та публікації наукових статей у 67-му випуску міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза».

Інформацію про вимоги до тематики та оформлення публікацій зазначені на сайті збірника у розділі «Для авторів».

Публікація статей, за умови їх відповідності визначеним критеріям, є безкоштовною.

Надсилайте свої роботи на електронну (zbirnyk@kndise.gov.ua) та поштову адресу: 03057, м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 6. Телефон для довідок: 044-200-29-18.

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» видається з 1964 року, та у свій час став першим в Україні зібранням наукових та науково-методичних робіт по криміналістиці та судовій експертизі. На сьогодні, Збірник включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Також видання зареєстроване у таких міжнародних наукометричних базах як Index Copernicus, та інших.

Можливо вам буде цікаво: