Редакційна колегія Київського науково-дослідного інституту судових експертиз запрошує авторів до співпраці та публікації наукових статей у 61-му випуску міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза».

Важливо! Подані матеріали повинні відповідати вимогам до тематики та рекомендаціям.

Публікація статей у збірнику, за умови їх відповідності вище зазначеним критеріям, є безкоштовною. У підсумку кожен учасник отримує авторський примірник.

Надсилайте свої роботи на електронну (nauka@kniise.com.ua) або поштову адресу (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). Телефон для довідок: 044-200-29-18.

Підтвердження включення друкованого періодичного видання «Криміналістика і судова експертиза» до переліку наукових фахових видань України наведено у Додатку 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 року №1604.

Нагадаємо, пілотний випуск збірника вийшов друком у 1964 році і став першим в Україні зібранням наукових та науково-методичних робіт по криміналістиці та судовій експертизі, який продовжує своє життя і сьогодні. За період з 1964 по 2016 роки вийшло з друку 60 його випусків. У збірнику публікуються результати вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень в галузі криміналістики і судової експертизи та висвітлюється передовий досвід по розкриттю і попередженню злочинів.

Сподіваємося, інформація викладена в майбутніх збірниках, буде цікавою й корисною для подальших наукових пошуків і сприятиме розвитку української криміналістики та судової експертизи в напрямку європейських стандартів.