Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Проведено низку відомчих науково-практичних семінарів

У КНДІСЕ проведено низку відомчих науково-практичних семінарів:

  • «Актуальні питання інженерно-технічної експертизи» та «Актуальні питання автотехнічної експертизи» (07.02.2014).
  • «Експертне дослідження систем пасивної безпеки автомобілів SRS» (27.02.2014).
  • «Алгоритм проведення автотоварознавчого дослідження при визначенні вартості ліквідації КТЗ, проведення відновлення якого економічно недоцільно» (20.03.2014)
  • «Актуальні проблеми судово-економічної експертизи. Шляхи вирішення» (25.03.2014)

У роботі науково-практичних семінарів прийняли активну участь і виступили з доповідями керівники структурних підрозділів та провідні фахівці інституту. Для участі в роботі були запрошені судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ судових експертиз.

25 квітня 2014 року КНДІСЕ спільно з управлінням юстиції у м. Києві проведено науково-методичний семінар «Актуальні питання проведення судово-автотоварознавчих експертиз».

Доповідачами на семінарі виступили керівники структурних підрозділів інституту, провідні фахівці інституту. В роботі семінару взяли участь представники страхових компаній України, а також судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ судових експертиз.

29 травня 2014 року в Київському НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України відбувся міжвідомчий науково-практичний семінар «Судово-експертне забезпечення кримінального процесу», у тому числі у режимі відео конференції.

У роботі семінару традиційно прийняли участь представники зацікавлених міністерств та відомств, а саме співробітники Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України та науково-дослідні установи судових експертиз системи Мін’юсту України, представники експертних установ та служб Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, працівники провідних навчальних закладів України, Генеральної Прокуратури України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ тощо.

Учасниками семінару було обговорено широкий спектр питань щодо сучасних тенденцій наукових досліджень в галузях криміналістики і судової експертизи, удосконалення діяльності по виявленню, розслідуванню і попередженню злочинів через призму науково обґрунтованої судово-експертної діяльності, підвищення ефективності і якості виконання судових експертиз.

Крім того, значна увага була приділена загальним питанням судово-експертного забезпечення кримінального процесу, зокрема, проблемам застосування норм Кримінального процесуального кодексу України при проведенні судових експертиз, сучасному стану процесуального регулювання та нормативно-правового і нормативно-методичного забезпечення судово-експертної діяльності в Україні.

Більшість виступів викликали активну дискусію серед присутніх.

Такий активний обмін думками і досвідом колег з різних установ є суттєвим кроком до спільної реалізації завдань подальшого розвитку криміналістики і судової експертизи, дозволяє сформувати і ефективно розвивати властиві сучасним експертним спеціальностям процеси інтеграції і диференціації спеціальних знань і, як наслідок, спільними зусиллями знаходити оптимальні критерії вирішення актуальних проблем.

У ході роботи семінару учасники мали можливість відвідати Музей Київського НДІ судових експертиз, ознайомитися з його експонатами, які були зібрані та накопичені за понад 100-річну історію становлення та розвитку Інституту. Особливу зацікавленість учасники семінару виявили до виставки, яка діяла в рамках заходу, де були представлені сучасні та новітні зразки криміналістичної та спеціальної техніки.

Обговорені учасниками міжвідомчого науково-практичного семінару тенденції розвитку науки і практики, аспекти поширення передового досвіду і втілення результатів наукової діяльності в практику, опубліковано в збірнику тез доповідей.

21-25.07.2014 представниками інституту – співробітниками випробувальної лабораторії, акредитованої Національним агентством акредитації України за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025:2005 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», взято участь у семінарі-навчанні з підготовки експертної лабораторії до міжнародної акредитації за вимогами зазначеного стандарту для керівників з якості. Семінар проводився старшим аудитором акредитаційного агентства FQS (CША), радником проектів ІСІТАР – міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів розслідування Департаменту юстиції США – паном Террі Міллсом.

У роботі семінару взяли участь координатор проектів Програмного офісу ІСІТАР в Україні пан Іван Винниченко, представники Національного бюро судової експертизи Національної Академії Наук Республіки Вірменії, Техніко-криміналістичного управління судової експертизи МВС Республіки Молдова, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів при ГУМВС-УМВС Україні. За результатами участі у семінарі 5 співробітників інституту отримали сертифікати про успішне завершення навчального курсу співробітників експертних установ, відповідальних за впровадження системи управління якістю.

Можливо вам буде цікаво: