Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Проведення почеркознавчих судових експерттиз

У випадках, коли необхідним є встановлення приналежності почерку рукопису й підпису конкретній людині, на допомогу приходить проведення почеркознавчої експертизи. Зазвичай, цей комплекс заходів використовується для визначення справжності підпису або виявлення фальсифікації документа.

Почеркознавче дослідження має свої певні особливості та складність, адже жодна людина не має стійких письмово-рухових навичок. Почерк може змінюватися залежно від психоемоційного стану, зручності пози під час написання тексту, типу ручки, інших незначних побутових факторів, котрі можуть суттєво змінювати почерк людини.

До основних цілей, які ставить перед собою почеркознавча експертиза, відносять:

  • ідентифікаційні – допомагають встановити або спростувати конкретного виконавця рукопису або підпису;
  • діагностичні – необхідні для встановлення максимальної інформації про особу, яка писала текст (дослідження суб’єктивних якостей, психофізіологічний стан та інші відомості);
  • ситуаційні дослідження – визначають об’єктивні умови написання рукопису (в якій позі підписаний документ, чи був навмисно перекручений почерк тощо).

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація особи, яка написала рукопис або підпис. Однак в процесі експертного дослідження можна встановити чи виконувався підпис однією людиною або кількома особами, а також визначити строки давності виконання тексту.

Як правило, для дослідження надаються рукописні або цифрові записи, заскановані/сфотографовані копії документів.

Експертиза почерку найчастіше дає відповідь на наступні питання:

  1. Хто виконав рукописний запис або підпис, що знаходиться в документі?
  2. Чи зроблений підпис особисто конкретною людиною або підпис фальсифіковано?
  3. Чи були чинники або умови, які заважали підписанню/складанню документа?
  4. Який приблизний вік людини, почерк якого досліджується?
  5. Чи відповідає підпис документа даті, коли він був підписаний?

Можливо вам буде цікаво: