Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Про Реєстр методик проведення судових експертиз

Реєстр методик проведення судових експертиз є офіційною електронною базою даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про наявність методик проведення судових експертиз, які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику відповідно до Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 N 595 ( 595-2008-п ).Інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою для запитів правоохоронних органів, судів та заінтересованих юридичних і фізичних осіб. Здійснює ведення та є держателем Реєстру Міністерство юстиції України. Функції держателя Реєстру покладаються на Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.Методика проведення судової експертизи включається до Реєстру за рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті. Для цього потрібно надати Держателю Реєстру наступні відомості:

1.Копія рішення Координаційної Ради.

2. Два примірники методики у стислій формі, з наявністю формул, розрахунків, тощо.

3. Копія рецензії на звіт про розробку методики.

4. Копія довідки про апробацію методики.

5.Копія рішення спеціалізованої установи про рекомендацію методики до впровадження.

6. Облікова картка спеціалізованої установи, яка розробила методику.

Рішення про включення методики до Реєстру приймається Міністерством юстиції України протягом десяти днів з моменту надходження документів.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз», поряд з атестованими методиками під час проведення судових експертиз також використовуються джерела інформації, які не підлягають атестації та є обов’язковими для застосування на території України, зокрема: нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України) тощо.

У разі потреби під час проведення експертиз також можуть використовуватись науково-технічна та довідкова література, перелік якої затверджується наказом Міністерства юстиції України та не є вичерпним, інформаційні бази даних з мережі Інтернет, а також програмні продукти, рекомендовані для використання в експертній практиці рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Можливо вам буде цікаво: