1. Відомості, що містяться в документах Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮУ, які становлять внутрішньо-відомчу службову інформацію;
  2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності КНДІСЕ або здійсненням контрольних, наглядових функцій;
  3. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
  4. Листи, заяви, доповідні записки, рекомендації, що стали підставою для прийняття наказів, розпоряджень, доручень директора КНДІСЕ або його заступників;
  5. Інформація про осіб, яка міститься в зверненнях, заявах, скаргах громадян та юридичних осіб та стосується їх особисто, зокрема інформація про особисте життя особи