Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

Особливості експертного дослідження тютюнових виробів

Контрафакція або підробка означає процес ведення справи під чужим іменем. Насамперед – це незаконне використання чужого патенту при виготовленні та продажу товарів, а також незаконне розміщення на своєму товарному знаку зображень, запозичених зі знаків популярних товарів і фірм з метою недобросовісної конкуренції та введення покупців в оману.

На сучасному етапі розвитку економіки України, доступність тютюнових виробів та споживчий інтерес до них, особливо підкреслює необхідність контролю за якістю відповідної продукції.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в рамках експертизи матеріалів, речовин та виробів проводять повне дослідження тютюнових виробів, починаючи з контролю якості використовуваної сировини та матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту споживчим характеристикам.

Важливими етапами експертизи якості тютюнових виробів є експертна оцінка їх споживчих властивостей, безпечності споживання, відповідність нормативним документам за органолептичними та фізико-хімічними показниками, умовам договорів, за якими вони закуповувались тощо.

Також варто зауважити, що Київський НДІ судових експертиз єдина установа нашої держави, яка проводить дослідження обладнання нелегальних лабораторій, які виготовляють наркотики та тютюнові вироби.

Слід враховувати, що експерт встановлює не «контрафактність», «підробку» або їхні ознаки у наданих для дослідження виробах, а відповідність їх наданим зразкам, відповідність технології виготовлення виробу, технології, яка є на підприємстві, що випускає такі вироби.

Крім того, необхідно враховувати, що вирішення завдань експертизи, в процесі якої досліджуються властивості та ознаки виробу, належить до різних галузей спеціальних знань, і вона є комплексною. Так, у розпорядження експерта надаються зразки вилученої продукції та ставляться наступні питання:

  • Чи є наданий для дослідження товар контрафактним? Чи має він ознаки контрафактності?
  • Хто є власником авторських і суміжних прав, патентовласником, власником товарного знаку на цю продукцію?
  • В якій країні та на якому підприємстві виготовлені надані вироби?

В окремих випадках незаконно вироблена «контрафактна» продукція за певними ознаками відрізняється від оригінальної. Саме ці відмінності можуть бути виявлені при проведенні порівняльного дослідження експертами різних спеціальностей (під час комплексної експертизи).

Для отримання науково обґрунтованого, об’єктивного і всебічного висновку про відмінність наданої продукції від зразків оригінальної продукції експерти різних спеціальностей можуть провести дослідження і встановити:

  • товарну належність досліджуваних об’єктів; відповідність (невідповідність) характеристик досліджуваних об’єктів, аналогічних показників об’єктів, наданих для дослідження як зразок (товарознавча експертиза);
  • відповідність (невідповідність) оформлення упаковки зразкам оригінальної продукції з та способам виготовлення (технічна експертиза документів);
  • відповідність (невідповідність) програмних продуктів, що містяться на диску, зразкам оригінальних (ліцензійних) програмних продуктів (комп’ютерно-технічна експертиза).

Компанії-лідери тютюнового ринку також закликають громадян споживати тютюнові продукти з обачністю, адже левова частка сигарет є підробками оригінальних марок. Так, кількісні показники якісно виробленого продукту значно розходяться загальною сумою спожитих одиниць.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз наразі завершує устаткування лабораторії криміналістичних видів досліджень приладами нового покоління. Висока кваліфікація та досвід експертів КНДІСЕ у поєднанні з використанням сучасної матеріально-технічної бази дасть можливість економити час при ідентифікації та дослідженні якості сигарет та загалом тютюнової продукції. Застосувавши сучасне обладнання та нові методи досліджень однозначним є забезпечення високої точності результатів, а отже створення надійного захисту для споживачів сигарет від фальсифікату та недоброякісного товару.

Можливо вам буде цікаво: