Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
ЗНАННЯ, ОБ'ЄКТИВНІСТЬ, ІСТИНА

Весняне засідання секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи

Весняне засідання секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи
04 червня 2020

4 червня на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в режимі відеоконференції відбулося засідання секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України.

Засідання провела голова секції – заступник директора Київського НДІСЕ Тетяна Голікова. Участь у заході взяли представники Київського, Дніпропетровського, Одеського, Львівського, Донецького, Харківського науково-дослідних інститутів судових експертиз та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Учасники розглянули заключні звіти науково-дослідних робіт із розробки навчальних посібників «Судові експертизи у кримінальному провадженні» та «Судові експертизи у цивільному та господарському провадженні», а також методичної настанови «Документування систем управління якістю державних спеціалізованих установ, що здійснюють судово-експертне забезпечення правосуддя».

В ході роботи розглянуто інформацію про хід виконання науково-дослідних робіт на 2020 рік, а саме:

  • Розробка методичних рекомендацій з визначення економічної ефективності судових експертиз в аспекті прийняття судами рішень про повернення коштів до державного бюджету;
  • Розробка методичних рекомендацій з удосконалення кадрового забезпечення судово-експертних установ;
  • Розробка концепції реформування системи експертного забезпечення правосуддя в Україні;
  • Розробка методичних рекомендацій з менеджменту ризиків у судово-експертних установах України;
  • Розробка наукового звіту «Удосконалення термінологічного апарату базових положень законодавства про судово-експертну діяльність в Україні»;
  • Актуалізація методичних рекомендацій «Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення»;
  • Розроблення другого випуску навчального посібника «Судові експертизи у процесуальному праві України».

Під час засідання обговорено пояснювальні записки до розробок, виконання яких заплановано на 2021 рік, проблемні питання організації судово-експертної, науково-дослідної та методичної діяльності, а також зміни та доповнення до нормативних актів, що регулюють судово-експертну діяльність.
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6