Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
ЗНАННЯ, ОБ'ЄКТИВНІСТЬ, ІСТИНА

КНДІСЕ видано друком 65-й випуск міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза»

КНДІСЕ видано друком 65-й випуск міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза»
16 червня 2020

Багаторічний унікальний досвід функціонування інституту, зокрема, його системна науково-дослідна робота щорічно узагальнюється та вже 56 років поспіль висвітлюється у міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза», на сторінках якого публікуються матеріали з актуальних питань криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, а також погляди експертів, провідних учених, практикуючих юристів, адвокатів, працівників органів правопорядку не лише вітчизняних, але й інших країн світу.

Вашій увазі пропонується черговий 65-ий випуск збірника «Криміналістика і судова експертиза», який доповнено новим розділом «Експертна та адвокатська практика». Привертає увагу низка висвітлених у випуску цікавих робіт вітчизняних науковців і практиків, як то: «Експертне дослідження з визначення ринкової вартості судноплавних засобів та їх складових»; «Наслідки ухилення від участі в експертизі в цивільному судочинстві: практичний аспект»; «Електронний сегмент в кримінальному процесуальному законодавстві Литовської республіки»; «Процеси діджиталізації і криміналістика: ретроспективний аналіз»; «Практика застосування субстанції багаторазового використання при порівняльному дослідженні слідів низу взуття» та багато інших.

Інноваційним елементом даного збірника є нанесення на його обкладинці QR-коду, який, за допомогою програми QR-Reader або іншого ресурсу для роботи з такими кодами, відсилає на необхідні користувачу матеріали. Без перебільшення, цей збірник є флагманом серед інших видань у галузі криміналістики та судової експертизи.

Впевнені, що опубліковані редакційною колегією у даному виданні праці сприятимуть подальшому розвитку сучасної доктрини та практики у галузі судово-експертної діяльності, зміцненню демократичної та правової держави.

Висловлюємо щиру вдячність редакторам, авторам, серед яких 19 докторів наук, 41 кандидат наук, а також рецензентам і колегам, які, незважаючи на загальнонаціональний карантин у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби, доклали чимало зусиль для підготовки та видання чергового випуску відомчого збірника.

Бажаємо авторам, редакційній колегії, читачам нових досягнень, міцного здоров’я і завжди стояти на сторожі законності та справедливості!Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6