Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Міжнародне співробітництво Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Останнім часом роль міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи неухильно зростає. Основною метою діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз є захист інтересів держави, прав і свобод громадянин, прав юридичних осіб шляхом проведення об’єктивних науково обґрунтованих судових експертиз та експертних досліджень. Для досягнення даної мети, забезпечення високого рівня якості та зменшення загальних термінів виконання судових експертиз, Київський НДІСЕ постійно прагне до відповідності передовим досягненням і здобуткам світової судово-експертної науки.

Активна діяльність Міністерства юстиції України у сфері міжнародної інтеграції нашої країни до світового правового простору ставить перед Київським НДІСЕ, як найстарішою експертною установою України, широке коло завдань з налагодження міжнародного співробітництва, розширення взаємодії з профільними судово-експертними установами закордону.

В рамках відповідної роботи Київський науково-дослідний інститут судових експертиз правне вирішувати основні задачі, а саме:

  • розвиток науково-методичного забезпечення системи експертних установ Міністерства юстиції України на сучасному науково-технічному рівні;
  • опанування закордонного досвіду та впровадження в українську експертну практику сучасних досягнень світової науки, а також інструментальних засобів і методів роботи в галузі судової експертизи;
  • гармонізація законодавства в судово-експертній сфері;
  • підтримка авторитетності української судової експертизи на міжнародній арені.

Для вирішення поставлених завдань Київський НДІ судових експертиз проводить активну міжнародну роботу в рамках участі в Європейській мережі судово-експертних установ (ENFSI), а також здійснює роботу в рамках міжнародних зв’язків НДІСЕ з експертними установами інших країн.

Міжнародне співробітництво судово-експертних установ має важливе значення для реалізації принципу верховенства права, вдосконалення судово-експертної діяльності та підвищення якості судової експертизи, як однієї з основних форм використання спеціальних знань у сучасному судочинстві.

Одним із найважливіших напрямків міжнародної діяльності КНДІСЕ є робота в рамках Європейській мережі судово-експертних установ (ENFSI). Брати участь в роботі ENFSI Київський НДІСЕ почав у травні 2017 року, після офіційного прийняття установи до учасників мережі. Нині співробітництво є послідовним і результативним. Ведеться постійний моніторинг нових розробок, методик та оснащення експертних лабораторій сучасним обладнанням, яке може підвищити ефективність роботи. Всі лабораторії установ – учасників ENFSI повинні бути акредитовані за стандартом ISO 17025, що є гарантією якості виконання експертиз. Київський НДІСЕ акредитований за даним стандартом і планує розширювати сфери акредитації в майбутньому.

Однією з форм співробітництва ENFSI є проведення конференцій експертних робочих груп із визначеними видами судової експертизи. Нині в ENFSI – 17 експертних робочих груп, які проводять щорічні зустрічі спеціалістів у різних країнах. Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз беруть участь в міжнародних конференціях і семінарах, виступають із доповідями про проблемні питання та досягнення української судової експертизи.

Так, за останній період відбулось засідання робочої групи з розслідування пожежі та вибухів ENFSI (представником Київського НДІСЕ виступив завідувач відділу досліджень з питань безпеки життєдіяльності, пожежно-технічних та електротехнічних досліджень лабораторії інженерно-технічних видів досліджень КНДІСЕ Олександр Шмерего) та засідання робочої групи з питань наркотиків (представником Київського НДІСЕ виступила науковий співробітник відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Лариса Олійник).

Зустрічі експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з іноземними колегами в рамках ENFSI дозволяють отримувати актуальну інформацію про нові досягнення в експертній області, обмінюватися досвідом та, переносити кращі досягнення в практику судово-експертних установ Міністерства України.

КНДІСЕ підтримує ділові контакти з інститутами судової експертизи Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Естонії, Угорщини, Німеччини, Іспанії, Молдови, Казахстану, Вірменії та рядом інших країн. В рамках двосторонніх угод щорічно проходять зустрічі з колегами на науково-методичних заходах, обмін делегаціями та зустрічі керівників.

Робота, що проводиться в Київському НДІСЕ щодо забезпечення високої якості виконання експертиз, в тому числі акредитація лабораторій по ISO 17025, дозволяє експертам проводити дослідження, висновки яких приймаються міжнародними судами та лягають в основу захисту українських громадян під час міжнародних судових слухань. Так, під час урочистої частини відзначення 105-ї річниці існування Київського НДІ судових експертиз Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що завдяки роботі експертів КНДІСЕ було проведено близько 100 тис. експертиз та експертних досліджень після подій 2014 року.

«Завдяки Вашій комплексній вибухово-технічній експертизі стало можливим встановити вину підозрюваних терористів. Завдяки тактичній криміналістичній експертизі вже навіть вже давно в суді винесено вирок за трагедією Іл-76. Завдяки комплексним міжнародним експертизам по рейсу MH-17 ми сподіваємося на результат в Гаазькому трибуналі для терористів, які розв’язали війну проти нашої держави. Я дуже поважаю директора Інституту Олександра Рувіна і за його професіоналізм, і за його життєвий шлях. Спасибі всім вам, колектив, тому що на ваших плечах тримається ця титанічна невидима робота. Професіоналізм і об’єктивність – є ознаками роботи саме вашої установи», – наголосив Юрій Луценко.

Пріоритетними напрямками партнерства в галузі судової експертизи є впровадження міжнародних стандартів в експертні установи країн – учасниць міжнародних організацій, обмін інформаційними ресурсами, розвиток науки й експертних технологій, підготовка та перепідготовка кваліфікованих кадрів.

Для досягнення поставлених цілей КНДІСЕ продовжить розвивати партнерські відносини на основі взаємовигідного співробітництва з провідними судово-експертними установами світу.

На даний час робота триває за наступними напрямками:

  • науково-методичне співробітництво, в тому числі з питань сертифікації та валідації методичного забезпечення судової експертизи;
  • стандартизація та акредитація в галузі судово-експертної діяльності;
  • вдосконалення системи підвищення кваліфікації працівників судово-експертних установ.

Партнерські відносини державних судово-експертних установ в рамках досягнутих домовленостей міністерств юстиції дозволяють забезпечити реалізацію взаємовигідного співробітництва судових експертів даних країн, сприяє більш ефективному вирішенню складних теоретичних і практичних завдань з використання спеціальних знань у встановленні істини у кримінальних і цивільних справах, верховенству права в усіх державах.

Можливо вам буде цікаво: