Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

 Експертиза матеріалів, речовин та виробів

ДОСЛІДЖЕННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ І ПОКРИТТІВ

Основною метою відбору кернів є оцінка і контроль якості дорожніх робіт і матеріалів при влаштуванні асфальтобетонних покриттів.

Основні етапи проведення випробувань зразків:

 1. Фото упаковки, фото зразків (кернів або вирубок).
 2. Нумерація (маркування) об’єктів дослідження.
 3. Вимірювання товщини шарів кернів.
 4. Механічне розділення кернів або вирубок на шари.
 5. Миття об’єктів і їх висушування до постійної маси.
 6. Визначення середньої густини асфальтобетону.
 7. Визначення водонасичення.
 8. Виготовлення об’єднаної проби.
 9. Визначення кількості в’яжучого.
 10. Визначення зернового складу мінеральної частини суміші.
 11. Визначення дійсної густини суміші пікнометричним методом (для ЩМАС).
 12. Визначення залишкової пористості (для ЩМАС).
 13. Переформування зразків (для АСГ).
 14. Визначення середньої густини переформованих зразків.
 15. Визначення водонасичення переформованих зразків.
 16. Визначення коефіціенту ущільнення.
 17. Визначення границі міцності при стиску.

Методику виконання лабораторних досліджень (п. III -XVII) наведено в ДСТУ Б В.2.7-319.

Контроль якості асфальтобетонних покриттів.

Для контролю якості матеріалів при влаштуванні асфальтобетонних покриттів визначаються основні показники в залежності від виду суміші, а саме:

для покриття з асфальтобетонних сумішей гарячих (далі – АСГ) визначаються:

 • для кернів – товщина шару, середня густина асфальтобетону, водо- насичення;
 • для суміші – зерновий склад, вміст бітуму;
 • для переформованих зразків – середня густина, водонасичення, коефіцієнт ущільнення, границя міцності при стиску за температури 20 °С та 50 °С.

для покриття з щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей (далі – ЩМА) визначаються:

 • для кернів – товщина шару, середня густина асфальтобетону, водо- насичення;
 • для суміші – зерновий склад, вміст бітуму, залишкова пористість та дійсна густина суміші пікнометричним методом.

Якщо на дослідження надано недостатню кількість зразків, експертами допускається обирати застосовувані методи, згідно наданої кількості матеріалу (зразків).

Можливо вам буде цікаво: