Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

 Експертиза матеріалів, речовин та виробів

ДОСЛІДЖЕННЯ СПИРТОВМІСНИХ СУМІШЕЙ

Предмет експертизи: встановлення фактичних даних про розслідувану подію на основі використання спеціальних знань у галузі судової експертології, хімії, технології виготовлення речовин, що містять спирт, та методів їх дослідження.

Об’єктами дослідження даної експертизи є конкретні визначені об’єми різних видів спиртних напоїв домашнього і промислового виготовлення, спиртові суміші, спиртовмісні рідини технічного призначення, сліди спиртовмісних рідин різного цільового призначення, що розподілені в масі або знаходяться на поверхні предметів носіїв, а також конструкції та обладнання, які використовуються для вироблення зазначених рідин кустарним способом.

Дана експертиза за об’єктними і методичними ознаками може розглядатися як різновид експертизи харчових продуктів, проте надзвичайна поширеність злочинів у сфері виготовлення і реалізації населенню спиртовмісних рідин (незаконне вироблення, фальсифікація, контрабанда тощо) та глибока соціальна аморальність і небезпечність пов’язаних з цим злочинів (проти життя і здоров’я, у сфері оподаткування тощо) спонукали організаторів експертної діяльності досить обгрунтовано визначити самостійний статус експертизи рідин, що містять спирт, у системі експертиз матеріалів і речовин.

Задачі експертизи:

– виявлення слідів спиртовмісних сумішей на різних предметах-носіях;
– встановлення родової (групової) належності порівнюваних зразків спиртовмісних сумішей за ознаками сировини, технології переробки, умов зберігання тощо;
– встановлення спільного джерела походження за способом їх виготовлення або виробництва;
– ототожнення конкретних мас спиртовмісних сумішей за відділеними від них частинами;
– визначення способу, технології та інших характеристик кустарного виробництва спиртовмісних сумішей.

Питання експертизи можуть бути діагностичного та ідентифікаційного характеру.

– Чи є в даній ємності (склянці, банці тощо) або на поверхні предмета (на одязі, папері) сліди рідин, що містять спирт?
– Чи належить дана рідина до міцних алкогольних напоїв? Якщо належить, то до якого їх виду, та чи відповідає ця рідина вимогам ДСТУ?
– Чи є дана рідина етиловим спиртом та чи відповідає вона вимогам ДСТУ?
– Чи мають дані зразки спиртових рідин спільну родову (групову) належність?
– Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртова рідина?
– Чи придатний даний пристрій для виготовлення міцних спиртних напоїв?
– Чи відповідає за своїми характеристиками алкогольний напій у даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?

Особливості призначення експертизи

Відбір зразків. У процесі підготовки матеріалів на експертизу необхідно для збереженості складу рідини, що містить летучі компоненти, поміщати її в добре закорковані ємності, зберігати у прохолодному місці. Коли йдеться про належність єдиному об’єму розділених об’єктів, обов’язково необхідно повідомляти експерту дані про умови існування розділених об’ємів і вид місткостей, в яких вони перебували (пляшка, фляга, каністра тощо).

Можливо вам буде цікаво: