Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Київський НДІ судових експертиз та Національний центр судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова підписали новий меморандум про співробітництво

Реалізації заходів міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності охоплює надзвичайно широке коло питань. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз продовжує активний шлях інтеграції з міжнародною спільнотою.

Так, в рамках налагодження міжнародного співробітництва, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Олександр Рувін та директор Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова Ольга Катарага підписали Меморандум про співпрацю.

Державні спеціалізовані установи, матимуть можливість проводити спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією та друкованими виданнями, а також здійснювати спільні видання в галузі судової експертизи і криміналістики.

Судово-експертна діяльність спрямована на проведення незалежних судових експертиз шляхом об’єктивного, повного та всебічного дослідження з дотриманням сучасних досягнень науки і техніки. Організація роботи судово-експертних установ та їхніх структурних підрозділів, науково-методичне й інформаційне забезпечення, підбір і підготовка кадрів є складним і відповідальним процесом. За словами директора Київського НДІСЕ Олександра Рувіна – це досить широка та багатоаспектна діяльність, і, що важливо, за кожним напрямом реалізації судово-експертної діяльності здійснюються заходи міжнародного співробітництва.

Керівники обох відомств зійшлися на думці, що міжнародне співробітництво покликано вирішити одну з головних суперечностей: злочинність стала інтернаціональною, а засоби боротьби з нею переважно залишаються національними. За таких умов міжнародне співробітництво у судово-експертній сфері, залучення до службової діяльності найкращих взірців вітчизняного та закордонного досвіду є одним із невідкладних завдань експертних установ України та правоохоронних органів.

Можливо вам буде цікаво: