92dfa3071e

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України найстаріша державна експертна установа України, яка вже понад сторіччя виконує за ухвалами судів усіх рівнів та постановами слідчих десятки тисяч судових експертиз щороку, забезпечує на високому науково – методичному рівні діяльність слідчих органів МВС України, Служби безпеки України, органів прокуратури, митних органів та інших установ, за завданнями яких виконується широкий спектр криміналістичних, традиційних і нових видів судових експертиз. КНДІСЕ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ, ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

Кваліфікаційні вимоги – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора наук з відповідної галузі знань та наявність вагомих наукових праць або дипломів на відкриття чи авторських свідоцтв і патентів на винаходи та стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі за професією судового експерта або наукової роботи не менше 5 років.

МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра відповідного напряму підготовки та стаж роботи за фахом не менше 3 років, а за наявності наукового ступеня, закінчення аспірантури – без вимог до стажу роботи.

Для того, щоб дізнатися інформацію про умови та строки конкурсу просимо звертатись до Колонюка Віктора Петровича за телефоном (044) 200-29-18.