Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз видав 62-е видання збірника “Криміналістика і судова експертиза”

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, редакція міжвідомчої науково-методичної збірки «Криміналістика і судова експертиза» повідомляє про випуск 62-го видання.

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» є національним, науково-правовим та інформаційним виданням, включеним до Переліку наукових фахових видань України, виходить один раз на рік та видається змішаними мовами: українською, російською, англійською та поширюється на території держави і за її межами.

Публікація містить такі розділи:

І. Загальні питання судової експертизи та судової експертизи;

II. Питання тактики розслідування та методів розслідування злочинів;

III. Криміналістичні типи судової експертизи;

IV. Судова інженерно-технічна експертиза;

V. Судова експертиза комп’ютерів та телекомунікацій;

VI. Судово-будівельна-технічна, земельно-технічна та експертиза з питань землеустрою;

VII. Судово-економічна експертиза;

VIII. Судово-сировинна експертиза;

IX. Судова експертиза інтелектуальної власності;

X. Судово-психологічна експертиза;

XI. Судова експертиза мистецьких творів;

XII. Військова експертиза;

XIII. Наукова школа криміналістики і судової експертизи;

XIV. Історія судової експертизи та судово-медична експертиза.

Загалом збірник узагальнює результати наукових досліджень у галузі теорії та історії судової експертизи, розробки та вдосконалення методів різних видів судових експертних досліджень. Розглянуто актуальні питання слідчої тактики та методів розслідування злочинів.

Цільова аудиторія видання – судові експерти, працівники органів досудового розслідування, судді, викладачі та студенти юридичних та медичних вищих навчальних закладів.

Побачити збірник “Криміналістика та криміналістика” 62-е видання →

Можливо вам буде цікаво: