Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

КНДІСЕ учасничав у міжнародній конференції «Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності в умовах воєнного стану»

20 жовтня 2023 року відбулася міжнародна конференція «Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності в умовах воєнного стану», яка присвячена 110-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора Павловича Колмакова. Організаторами конференції виступили: кафедра криміналістики, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»; дослідницька група «De mendacio veritas» Міжнародного конгресу криміналістів; Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України.

Під час заходу учасники продемонстрували значення наукових здобутків В.П. Колмакова та висвітлили сучасні проблеми боротьби зі злочинністю. Також обговорювались актуальні питання щодо криміналістичної техніки та інноваційних технологій, тактики та її засобів, напряму формування та реалізації криміналістичних методик, використання спеціальних знань та експертного забезпечення кримінальних проваджень.

КНДІСЕ представили з доповідями на тему:

  • «Використання інноваційних інформаційних технологій для попереднього дослідження речових доказів у ході огляду місця події», Віктор Колонюк, учений секретар Інституту; Юрій Мазниченко, провідний науковий співробітник відділу наукової та нормативно-методичної діяльності лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення, міжнародного співробітництва та підготовки експертів;
  • «Актуальність останніх публікацій в.п. колмакова у збірнику «криміналістика і судова експертиза»», Олег Баулін, завідувач відділу наукової та нормативно-методичної діяльності лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення, міжнародного співробітництва та підготовки експертів.

Нагадаємо, що перший збірник «Криміналістика та судова експертиза» науковці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підготували до друку у 1964 році саме під редакцією доктора юридичних наук професора В.П. Колмакова й випустили у світ 1965 року. Збірник став першим міжвідомчим щорічним науковим та науково-методичним виданням в галузі криміналістики і судової експертизи в Українській РСР.

Можливо вам буде цікаво: