language

КНДІСЕ пам’ятає своїх видатних директорів

У травні минає черговий рік, як пішов з життя видатний вчений-криміналіст, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки й техніки України, учасник Великої Вітчизняної війни Михайло Якович Сегай.

Михайло Якович пройшов насичений життєвий шлях.

Після завершення школи Михайло Якович Сегай вступив до лав Радянської армії й одразу розпочалася Велика Вітчизняна війна. Лише по завершенню війни йому вдалося стати студентом юридичного факультету Київського державного університету імені   Т.Г. Шевченка.

Починаючи з 1950 по 1996 роки трудова діяльність Михайла Яковича пов’язана з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, де він спочатку перебував на посаді молодшого, потім старшого наукового співробітника відділу криміналістичних досліджень, а згодом і став його очільником. У 1963 він був призначений на посаду заступника директора з наукової роботи, яку займав по 1983 рік. В цей період з 1979 по 1981 роки виконував його обов’язки директора інституту, довгий період був на чолі науки у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

За роки роботи в науковій сфері Михайло Якович став автором понад 180 наукових праць, серед яких 6 монографій та 10 методичних посібників. Під його керівництвом захищено понад 20 наукових досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата і  двох докторів юридичних наук.

За розвиток вітчизняної криміналістики, а також вагомий внесок у теорію та практику інших юридичних наук був нагороджений срібною медаллю Рафаїла Самуіловича Бєлкіна «За видатні заслуги в розвитку криміналістики й судової експертизи». Відзнаку було засновано Радою суспільних нагород Організації Об’єднаних Націй.

М.Я. Сегай був одним з організаторів видання республіканського міжвідомчого науково-методичного збірника «Криминалистика и судебная экспертиза», і членом його редколегії.

Михайло Якович був і залишається прикладом для наслідування у своїй професійній діяльності, адже він був людиною, яка поєднала у собі не лише професійні риси науковця, правознавця, криміналіста, але і хороші людські якості.

В пам’яті колег Київського науково-дослідного інституту судових експертиз М. Я. Сегай залишиться талановитим вченим, безмірно відданим та наполегливим дослідником на шляху наукового пошуку в галузі криміналістики, взірцем для подальших поколінь науковців.

Можливо вам буде цікаво: