Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Історія – це вдячність поколінням: шлях розвитку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз був створений 4 липня 1913 року як кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати. За понад 100-річну історію він пройшов нелегкий шлях становлення та розвитку і став однією з провідних установ судово-експертного забезпечення України. Це був шлях пошуків і самовідданої праці дослідників різних галузей знань, яких об’єднувала одна мета – створення обґрунтованого наукового важеля у встановленні істини у справі правосуддя.

Для пересічного громадянина судова експертиза здається подібною до інших різновидів, проте насправді вона має особливий статус і вагомість. Схожість її з іншими експертизами полягає в тому, що вона є процесуальною формою використання спеціальних знань у судочинстві. Унаслідок цього з`являється нова інформація, яка може мати доказове значення та не може бути отримана іншими процесуальними засобами. Загальновідомо, що під час розгляду справ будь-якої юрисдикції часто виникає потреба в застосуванні спеціальних знань та призначенні судової експертизи. Під судовою експертизою також розуміється процесуальна дія, що полягає у проведенні дослідження та наданні висновку судовим експертом з питань, поставлених перед ним стороною обвинувачення, стороною захисту, слідчим суддею, судом чи державним виконавцем. Тому судова експертиза є важливою складовою ефективного правосуддя.

Стрімкий розвиток судової експертизи, як інституту доказового і процесуального права, пов’язаний із судовою реформою 1864 року. Вона регламентувала процес попереднього розслідування, отримання і фіксації доказів, зумовила необхідність ширшого використання наукових знань при розгляді кримінальних і цивільних справ. Тому були створені установи і служби, призначені виключно для проведення експертиз.

Перші кабінети науково-судової експертизи, що активізували процес реформування судово-експертних галузей знань як спеціалізованої наукової бази експертних досліджень, були створені на початку ХХ століття у Києві та Одесі.

У 1925 році Київський кабінет реорганізовано в Інститут науково-судової експертизи на чолі з професором Василем Івановичем Фаворським. Вагомий внесок у розвиток криміналістичних досліджень та формування судово-експертних галузей знань нашої держави зробили відомі вчені – Микола Олександрович Петров, Юрій Сергійович Сапожніков, Борис Іосифович Вахліс, Віталій Костянтинович Лисиченко, Віктор Кирилович Стринжа та ін.

Завдяки науково-дослідній роботі співробітників Київського НДІСЕ були зроблені досягнення у питаннях ідентифікації вогнепальної зброї, мікрофотографії, визначення групової належності крові, токсикологічного аналізу, розробки методів руйнування органічних речовин та визначення алкалоїдів, розробки теоретичних питань криміналістики тощо.

У 50-60-ті роки в інституті розроблялися високочутливі фізичні та хімічні методи дослідження речових доказів для визначення природи речовин, їх загальної групової належності та єдиного джерела походження, методики порівняльного аналізу лікарських сполук, зразків ґрунтів тощо, а також визначання слідів пострілу з близької відстані.

Із 1964 року Київський НДІСЕ стає головною установою з видання міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза», в якому висвітлюються проблеми теорії криміналістики і судової експертизи, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, питання щодо розробки нових та вдосконалення вже існуючих методів та методик проведення різних видів судових експертиз.

Наприкінці 80-х років створюються нові лабораторії товарознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних, комп’ютерних, фоноскопічних та лазерних досліджень.

За часи незалежної України співробітники інституту провели понад триста тисяч експертиз, виконали понад 200 наукових тем, результати розробок яких впроваджено в експертну практику судово-експертних установ.

За словами директора Київського НДІСЕ Олександра Рувіна, «професія судового експерта сьогодні є надзвичайно важливою й шанованою в кожній демократичній державі, а попит на правові послуги невпинно зростає. Одним із основних завдань діяльності судових експертів є удосконалення правових інститутів захисту прав людини. Євроінтеграційне прагнення України зобов`язує її значно посилити роль правосуддя, ефективність якого, залежить, зокрема, й від належного механізму доказування».

Професійний рівень колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який за більш ніж 100 років існування став одним із лідерів у питаннях забезпечення правосуддя, захисту прав людини, заслуговує особливої поваги.

За останній час у кращий світ від нас пішли представники покоління експертів-науковців, доброзичливих, ерудованих, інтелігентних і високоосвічених. Вони ніколи не втрачали можливості підвищити свій професійний рівень чи запитати поради у старшого колеги, намагалися у всьому розібратися і знайти істину: Фрідман Ісаак Якович, Надгорний Георгій Михайлович, Сегай Михайло Якович, Ципенюк Софія Абрамівна, Берзін Валентин Фріцевич, Лисиченко Віталій Костянтинович, Булига Лариса Петрівна, Липовський Варлен Володимирович, Звєздіна Надія Степанівна, Робур Ігор Йосипович, Меленевська Зінаїда Семенівна і багато інших. Не так давно інститут зазнав ще одної непоправної втрати – Стальмахович Сергій Іванович.

З якою вдячністю вони згадували своїх учителів, а ми, їхні учні, в свою чергу, з вдячністю згадуємо про них! Ці люди зібрали арсенал знань і методик, які сприяють спрощенню роботи нинішніх і майбутніх судових експертів України.

Важко переоцінити роль творчої спадщини співробітників КНДІСЕ. Адже зробити висновок судової експертизи, розробити методику дослідження певної групи питань – це ще не все. Потрібно влитися в школу, мати бажання вчитися і вчити, зберігати і передавати традиції, бути серед вчителів і учнів – ось що важливо для кожного співробітника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз!

Київський інститут був, є і завжди буде одним із центрів судової експертизи з високим рівнем загальної і спеціальної освіти, потужним потенціалом творчого колективу. Майбутнє інституту полягає у зміцненні гідної позиції серед провідних експертних установ, поглибленні інтеграції у європейський та світовий науковий простір, у постійному вдосконаленні рівня наукових та експертних досліджень.

Юлія Форіс
науковий співробітник
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Ірина Тимошок
завідувач відділом
лабораторії організації експертної діяльності
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Можливо вам буде цікаво: