Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

Фахівець Київського НДІСЕ провела лекцію для здобувачів освіти Національного університету біоресурсів та природокористування

Провідний науковий співробітник відділу досліджень з питань землеустрою та оцінки земель Вікторія Савчак Виступила лектором Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування.

В рамках підвищення кваліфікації державних службовців Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, фахівець Київського НДІСЕ прочитала слухачам лекцію на тему: «Поняття і сутність судової експертизи у земельній сфері. ЇЇ місце серед інших видів судових експертиз».

Під час зустрічі експерт зосередила свою увагу на висвітленні терміну «спеціальні знання» у процесі (кримінальному, цивільному, господарському) та за його межами, встановленні переліку суб’єктів судово-експертної діяльності, видах судових експертиз, порядку призначення і проведення судових експертиз, а також на особливостях проведення судових експертиз у земельній сфері.

Представниця Київського НДІСЕ Вікторія Савчак поділилася досвідом щодо проведення земельно-технічних, оціночно-земельних експертиз та експертиз з питань землеустрою. Лекторка зауважила, що складність виконання оціночно-земельних експертиз передусім пов’язана з низкою факторів, а саме:

  • багатооб’єктністю;
  • неузгодженістю фактичного використання земельних ділянок з визначеним документально;
  • дальністю розташування земельних ділянок, які передбачають будівництво, від інженерних комунікацій;
  • неможливістю використання земельних ділянок за визначеним цільовим призначенням;
  • необхідністю оцінки частини земельної ділянки неліквідної площі.

У розповіді про земельно-технічні судові експертизи, експерт КНДІСЕ Вікторія Савчак особливу увагу приділила питанням розподілу земельних ділянок, накладання одних земельних ділянок на інші, визначенню розташування будівель і споруд в межах земельних ділянок, облаштуванню варіантів встановлення земельних сервітутів тощо.

Окремо в рамках бесіди було зазначено про специфіку проведення експертиз з питань землеустрою. Загалом зустріч була інформативною та корисною для застосування отриманих теоретичних знань у подальшій практичній діяльності слухачів.

Можливо вам буде цікаво: