Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Фахівець Київського НДІСЕ провела лекцію для здобувачів освіти Національного університету біоресурсів та природокористування

Провідний науковий співробітник відділу досліджень з питань землеустрою та оцінки земель Вікторія Савчак Виступила лектором Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування.

В рамках підвищення кваліфікації державних службовців Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, фахівець Київського НДІСЕ прочитала слухачам лекцію на тему: «Поняття і сутність судової експертизи у земельній сфері. ЇЇ місце серед інших видів судових експертиз».

Під час зустрічі експерт зосередила свою увагу на висвітленні терміну «спеціальні знання» у процесі (кримінальному, цивільному, господарському) та за його межами, встановленні переліку суб’єктів судово-експертної діяльності, видах судових експертиз, порядку призначення і проведення судових експертиз, а також на особливостях проведення судових експертиз у земельній сфері.

Представниця Київського НДІСЕ Вікторія Савчак поділилася досвідом щодо проведення земельно-технічних, оціночно-земельних експертиз та експертиз з питань землеустрою. Лекторка зауважила, що складність виконання оціночно-земельних експертиз передусім пов’язана з низкою факторів, а саме:

  • багатооб’єктністю;
  • неузгодженістю фактичного використання земельних ділянок з визначеним документально;
  • дальністю розташування земельних ділянок, які передбачають будівництво, від інженерних комунікацій;
  • неможливістю використання земельних ділянок за визначеним цільовим призначенням;
  • необхідністю оцінки частини земельної ділянки неліквідної площі.

У розповіді про земельно-технічні судові експертизи, експерт КНДІСЕ Вікторія Савчак особливу увагу приділила питанням розподілу земельних ділянок, накладання одних земельних ділянок на інші, визначенню розташування будівель і споруд в межах земельних ділянок, облаштуванню варіантів встановлення земельних сервітутів тощо.

Окремо в рамках бесіди було зазначено про специфіку проведення експертиз з питань землеустрою. Загалом зустріч була інформативною та корисною для застосування отриманих теоретичних знань у подальшій практичній діяльності слухачів.

Можливо вам буде цікаво: