Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Фахівці КНДІСЕ проводять експертизи у сфері інтелектуальної власності

Однією з пріоритетних державних задач України на сьогоднішній день є правове, наукове та соціально-економічне забезпечення створення й розвитку діючих механізмів захисту об’єктів інтелектуальної власності. Чинна в Україні законодавчо-нормативна база передбачає ефективну систему засобів і способів захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також визначає порядок його здійснення.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у даному напрямку проводять відповідні експертизи об’єктів інтелектуальної влас­ності. Основним їх завданням є визначення властивостей останніх, до яких належать об’єкти авторського права, об’єкти суміжних прав та об’єкти про­мислової власності.

У ході проведення досліджень, експерти КНДІСЕ проводять:

  • Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші;
  • Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);
  • Дослідження, пов’язані з використанням фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення;
  • Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями;
  • Дослідження, пов’язані з промисловими зразками Дослідження, пов’язані із сортами рослин ;
  • Дослідження, пов’язані з породами тварин Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;
  • Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем;
  • Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями ;
  • Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності тощо.

Ці дослідження фахівці КНДІСЕ виконують за спеціальностями «Дослідження, пов’язані з охо­роною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські про­позиції», «Дослідження, пов’язані з охороною прав на промислові зразки», «Дослідження, пов’язані з охороною прав на сорти рос­лин та породи тварин», «Дослідження, пов’язані з охороною прав на знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазна­чення походження товарів», «Дослідження, пов’язані з охороною прав на конфіденційну інформацію», «Економічні дослідження, пов’язані з використанням прав на об’єкти інтелектуальної влас­ності».

Якщо експертиза призначається по цивільній або господарській справі, до матеріалів, які направляються на експертизу, до­цільно включити позовну заяву та відзив на неї.

Усі документи надаються в оригіналі чи завірених належним чином копіях. Документи необхідно комплектувати у хронологіч­ному порядку, всі їх аркуші мають бути пронумеровані.

Якщо призначається повторна експертиза або раніше об’єкти досліджувались іншими спеціалістами, обов’язково надаються ви­сновки попередніх експертиз або висновки спеціалістів.

Можливо вам буде цікаво: