Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Фахівці КНДІСЕ проводять дослідження нових біометричних документів

Судова практика останніх років свідчить про стійке зростання використання спеціальних знань при розгляді справ. Виразно ця тенденція виявляється у цивільному та арбітражному судочинстві, де дослідження та оцінка різного роду документів, представлених сторонами в ході розгляду, є повсякденною практикою.

У вирішенні спорів, що виникають між суб’єктами, які будують свої взаємовідносини на договірних засадах, часто фігурують письмові документи як джерела виникнення зобов’язань. Документи стають об’єктами фальсифікації (підроблення договорів, векселів, зобов’язань тощо), не визнаються сторонами як видані легітимно. При виготовленні документів або їх реквізитів використовуються сучасні технічні засоби, що істотно ускладнює розпізнавання підробок. Шляхом вирішення даних проблем є проведення судово-технічної експертизи документів, що відноситься до традиційних криміналістичних видів експертиз і виділена в самостійний рід завдяки специфіці досліджуваних об’єктів і вирішуваних завдань.

Предметом техніко-криміналістичної експертизи документів є фактичні обставини, пов’язані з виготовленням документів, ототожненням матеріалів документів і технічних засобів виготовлення документів, які можуть мати значення доказів у кримінальних виробництвах, цивільних, адміністративних і господарських справах.

Експерти Лабораторії криміналістичних видів досліджень Відділу технічних досліджень документів КНДІСЕ використовують у своїй роботі об’ємну технічну базу. Співробітництво з іноземними колегами та доступ до міжнародних баз даних дозволяє виконувати дослідження, як об’єктів вітчизняного виготовлення та використання, так і зразки іноземних документів. Експертна практика спеціалістів Київського НДІСЕ свідчить про те, що найчастіше на дослідження надаються: паспорти, доручення, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договори дарування, поруки та розписки тощо. На цьому список об’єктів не вичерпується.

Обширним є перелік питань винесених на дослідження технічної експертизи документів. За словами спеціалістів КНДІСЕ, трапляються випадки повної і часткової підробки документів, як зачищення, змивання, зміна первинного змісту тощо. Частими є зміни в даних документів щодо їх вартості, цінності та дати виготовлення.

Київський науково-дослідний інституту судових експертиз єдина установа, що має потужності для проведення експертизи біометричних документів, які нині стали окремою категорією досліджуваних об’єктів. Використовувані в нових видах електронних документів чіпи, служать додатковим елементом захисту і контролю, а також дозволяють оперативніше отримати інформацію про власника у разі необхідності. Водночас, нові технології привертають увагу правопорушників, які намагаються знайти шляхи підробки документів.

Для ефективної роботи експерти КНДІСЕ контактують із провідними експертними установами світу – налагоджена співпраця та ділові контакти, систематично відбувається обмін досвідом між спеціалістами.

Спеціалісти Київського НДІ судових експертиз мають доступ до голландської системи «DISK», яка містить зразки документів, а також користуються системою «FAVI» польської поліції, для ідентифікації транспортних засобів та дослідження документів. Розробники програми заклали в основу ідею створення колекції документів та автомобілів зі спеціальними даними для користування судових експертів. Структура програми будується за країнами та роками випуску досліджуваних об’єктів. Крім того, закрита система містить міжнародний експертний форум, в якому співробітники різних експертних установ спілкуються на предмет професійної діяльності.

Таким чином, міжнародні проекти передбачають накопичення і обмін інформацією з метою протидії кримінальному бізнесу. Крім того, вони дозволяють експертами КНДІСЕ оперативно спілкуватися і обмінюватися досвідом та інформацією з іноземними колегами, удосконалювати наукові підходи і практику проведення експертиз з ідентифікації транспортних засобів на транснаціональному рівні.

Можливо вам буде цікаво: