Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розширять напрямок дослідження якості ґрунтів

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз розвиватиме напрямок дослідження якості ґрунтів у відповідь на ініціативу уряду щодо вдосконалення механізму збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка передбачає відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення якості ґрунту орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний стан. Так, постановою про внесення змін до Типового договору оренди землі удосконалено механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів. Очікується, що рішення буде сприяти захисту інтересів орендодавців – власників земельних ділянок, а також збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.

Прийняті удосконалення передбачають, зокрема, фіксацію в договорі оренди показників якісних характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду, а також відшкодування орендодавцю збитків у разі погіршення якості ґрунту орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний стан.

Відповідні дослідження об’єктів ґрунтового походження на сьогодні проводяться в рамках судової ґрунтознавчої експертизи. В межах відповідних досліджень експерти КНДІСЕ проводять порівняльні дослідження нашарувань із порівняльними та контрольними зразками ґрунту з різних місцевостей, встановлюють природу нашарувань, належність ґрунтових нашарувань ґрунтам конкретної ділянки (локалізація ділянки місцевості), виявляють нашарування ґрунту на об’єктах-носіях та вирішують багато інших завдань.

Дослідження якості ґрунтів, а також відповідність показників Державним стандартам України, стануть новим перспективним напрямком досліджень експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Робота в зазначеному напрямку потребує постійного вдосконалення професійного рівня фахівців Київського НДІСЕ. Так, провідні фахівці Інституту взяли участь у практичному семінарі «Обладнання для неруйнівного аналізу в судовій та криміналістичній експертизі».

В рамках роботи семінару експертами вивчався, в тому числі, прилад «Mastersizer 3000» для автоматичного аналізу гранулометричного складу об’єктів, в першу чергу – речовин ґрунтового походження та ґрунтів.

За словами спеціалістів Київського НДІСЕ прилад «Mastersizer 3000» дозволяє швидко та точно провести визначення розподілення частинок досліджуваної проби за розмірами (ґрунтів, порошкоподібних речовин, емульсій, суспензій тощо) у широкому діапазоні – від кількох міліметрів до нанометрів. Зазначимо, що показники гранулометричного складу є одними з основних при оцінці якості ґрунтів. Важливо, що сучасне обладнання дає можливість значно пришвидшити проведення відповідних досліджень, а дотримання умов аналізу виключає вплив оператора на результат.

У відповідь на сучасні запити суспільства Київський науково-дослідний інститут судових експертиз сприяє розвитку нових перспективних напрямів досліджень, оновленню матеріально-технічної бази та використанню інноваційних технологів в судово-експертній діяльності.

Можливо вам буде цікаво: