Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Експерти КНДІСЕ проводять унікальні психологічні експертизи та дослідження із застосуванням комп’ютерного поліграфа

Потреби сьогодення в Україні та широкий міжнародний досвід судової психологічної експертизи створюють сприятливі умови для ефективного впровадження у судово-експертну практику методів психологічної оцінки достовірності повідомленої інформації із застосуванням комп’ютерного поліграфа. Сьогодні більше шістдесяти країн світу використовують поліграф для розслідування злочинів.

Країнами лідерами, крім США, у даній сфері є Канада, Японія, Китай, Ізраїль, Польща, Індія, Великобританія, Сальвадор, Бельгія.

Країни Європи впродовж десятиліть ставилися негативно до впровадження поліграфа в судово-експертну діяльність. Однак в другій половині 90-х років ситуація змінилася. Держави, які традиційно відкидали можливість застосування поліграфа, запровадили його в активну практику. До таких країн належать: Швейцарія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Норвегія. Суди в цих країнах при винесенні вироку беруть до уваги результати досліджень, отриманих із застосуванням поліграфа.

В судово-експертній, правоохоронній практиці активно застосовують поліграф і країни, що межують з Україною.

Проведення судових психологічних експертиз та експертних досліджень із застосуванням комп’ютерного поліграфа у Київському НДІСЕ було започатковано 2015 року на підставі змін і доповнень, внесених до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України.

З того часу експерти-психологи залучались до проведення судових психологічних експертиз із застосуванням комп’ютерного поліграфа при розслідуванні, судовому розгляді правопорушень у сфері:

  • злочинів проти життя і здоров’я особи;
  • злочинів проти волі, честі та гідності особи;
  • злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;
  • злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;
  • злочинів проти власності;
  • злочинів проти громадської безпеки;
  • злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
  • злочинів проти правосуддя;
  • цивільного судочинства.

Більшість розслідувань, в яких була призначена вказана експертиза, характеризувалися тим, що розслідувані події відбувалися в умовах неочевидності, наприклад, на підконтрольній сепаратистами території, де проведення процесуальних дій в даний час не є можливим; відомості, які встановлені у кримінальному провадженні – суперечливими; свідчення осіб – учасників події різняться між собою. Саме такі ситуації найбільше потребують проведення судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, та дозволяють встановити ступінь ймовірності інформації, яка повідомляється особою; повноту надання інформації особою щодо обставин розслідуваної події тощо.

Проведені експертизи та експертні дослідження лягли в основу й наукової діяльності інституту. За тематичним планом НДР запланована та виконана пошукова тема «Судова психологічна експертиза із застосуванням комп’ютерного поліграфа».

Останні три роки за ініціативи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, спільно з представниками Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України, Національної академії прокуратури України, Національної академії внутрішніх справ та інших учасників, було проведено низку семінарів й семінарів-тренінгів, які вкотре підкреслили актуальність розробки та впровадження методики судової психологічні експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

Можливо вам буде цікаво: