Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

Експерт КНДІСЕ стала учасником міжнародного науково-методичного семінару на тему: «Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в Україні під час реформування правового захисту об’єктів інтелектуальної власності?»

30 червня 2022 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України відбувся Міжнародний науково-методичний семінар на тему: «Якою має бути Методика експертного дослідження промислових зразків в Україні під час реформування правового захисту об’єктів інтелектуальної власності?». Семінар було проведено в онлайн форматі.

У семінарі взяли участь представники  Бюро судових експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, науково-дослідних установ судової експертизи Мін’юсту, Національної асоціації патентних повірених і Національної академії СБ України тощо.

До проведення семінару долучилася провідний судовий експерт КНДІСЕ відділу товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності Наталія Климова.

Метою семінару було визначено формування, за участі зацікавлених сторін, ключових теоретико-методологічних і практично-прикладних положень Методики дослідження промислових зразків, в контексті новацій, внесених до Закону України «Про правову охорону на промислові зразки» та інших нормативно-правових актів у процесі реформування правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Учасники семінару обговорили новели Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та інші нормативно-правові акти та методичні основи експертного дослідження промислових зразків, особливості експертного дослідження незареєстрованого промислового зразка, визначення обсягу правової охорони зареєстрованого промислового зразка в процесі експертного дослідження, визначення новизни та індивідуального характеру промислового зразка в процесі експертного дослідження, особливості методики експертного дослідження промислових зразків в умовах реформування у сфері інтелектуальної власності.

Висловлені пропозиції доповідачів семінару будуть враховуватися при завершенні звіту НДР щодо Методики експертного дослідження промислових зразків. Заходи такого формату є вкрай важливими, оскільки такий формат проведення дає змогу фахівцям даної галузі провести плідну дискусію та обговорити нагальні питання.

Можливо вам буде цікаво: