Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Експерт КНДІСЕ провела семінарське заняття зі студентами на тему: «Судова психологія в кримінальному процесі»

В рамках розширення можливостей соціального партнерства між вищими навчальними закладами області та Кропивницьким відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, зокрема в профорієнтаційній сфері юридичної діяльності та напрямків судової експертної діяльності, старший судовий експерт Тетяна Літвінова провела семінарське заняття з студентами Кіровоградського відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, за темою: «Судова психологія в кримінальному процесі».

Під час семінару експерт – психолог, мала нагоду довести до майбутніх юристів інформацію про використання спеціальних психологічних знань судової експертизи в кримінальних процесах, а також принципи судово-психологічного дослідження.

Враховуючи суспільний резонанс в розслідувані окремих злочинів, які на сьогоднішній день висвітлені засобами масової інформації, відбулась дискусія щодо практичної можливості застосування психологічної експертизи в типологічному підході при розслідування злочинів насильницького характеру відносно неповнолітніх.

Судово-психологічна експертиза є одним з видів судової експертизи, які мають динамічний розвиток. Можливості даної експертизи відомі в судовій практиці та мають вагоме значення у встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних і цивільних справах. Результати дослідження експертів-психологів під час розслідування кримінальних проваджень сприяють виявленню ознак злочину, вибору вірного напряму розслідування, висунення обґрунтованої версії про характер розслідуваної події злочину.

Завідувач Кропивницького відділення КНДІСЕ Костянтин Лагода, відзначив, що завдячуючи співпраці з вищими навчальними закладами та зокрема керівництвом Кіровоградського ННІЗДН НАВС, стало можливим донести студентам та слухачам даних закладів інформацію про судову – експертну діяльність, її мету, завдання та можливості. Започаткована практика живого спілкування судових експертів з студентами та слухачами вищих учбових закладів, в майбутньому стануть запорукою успішної діяльності правознавців.

Можливо вам буде цікаво: