Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

Об’єкти права інтелектуальної власності, які є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини потребують належної правової охорони, яка забезпечується нормативно-правовими актами України та міжнародними договорами, сприяє збільшенню кількості винаходів і раціоналізаторських пропозицій, зростанню інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що позитивно впливає на розвиток науково-технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підвищення культурного рівня громадян.

Так, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проводять дослідження, пов’язані з комерційною таємницею та ноу-хау, а також дослідження, пов’язані з раціоналізаторськими пропозиціями.

Об’єктом судової експертизи комерційної таємничі та ноу-хау є досліджувані експертом на основі спеціальних знань відомості (інформація), що становлять комерційну таємницю або ноу-хау, відомості (інформація) технічного, організаційного, комерційного, виробничого й іншого характеру.

Предметом судової експертизи комерційної таємниці та ноу-хау є встановлення на основі досліджень матеріальних носіїв і джерел інформації з використанням спеціальних знань фактичних даних щодо віднесення інформації до комерційної таємниці та ноу-хау, а також визначення шляхів їх одержання, з метою правильного вирішення справи, яка знаходиться в провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Завданням судової експертизи, пов’язаної з комерційною таємницею та ноу-хау, є встановлення фактичних даних щодо віднесення інформації до комерційної таємниці й ноу-хау, а також визначення шляхів її одержання.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань цього напрямку досліджень:

  • Чи можна інформацію (указати, яка інформація) віднести до комерційної таємниці?
  • Чи має інформація (указати яка) ознаки ноу-хау?
  • Чи набута інформація (указати яка), що використовується (юридичною особою або особою-підприємцем), шляхом вивчення відкритих даних, які містяться у відомостях (указати джерела інформації)?
  • Чи набута інформація (указати яка) реінжинірингом зразків продукції (указати або надати зразки продукції)?
  • Чи містяться у відомостях, наданих (указати ким) даних, що інформація (указати яка) була отримана в результаті власних розробок або досліджень (указати яких саме)?

Цей перелік не є вичерпним.

Об’єктом досліджень, пов’язаних із раціоналізаторськими пропозиціями, є об’єкти господарської діяльності у вигляді технологічних (технічних) рішень, а також відомості щодо організаційних рішень, які можуть бути кваліфіковані як раціоналізаторські пропозиції.

До завдань судової експертизи, пов’язаної з раціоналізаторськими пропозиціями, належать дослідження ознак технічних (технологічних) або організаційних рішень з метою виявлення факту використання раціоналізаторської пропозиції в об’єкті господарської діяльності, а також дослідження умов, що впливають на охороноздатність раціоналізаторської пропозиції.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • Чи вирішується за допомогою раціоналізаторської пропозиції (назва) завдання, указане в заяві й додатках до неї (кресленнях, схемах, ескізах тощо)?
  • Чи використовувалась пропозиція (назва) на підприємстві «А» до дати подання на неї заяви на цьому підприємстві відповідно до матеріалів справи?
  • Чи було передбачене технологічне (організаційне) рішення завдання в розпорядницьких (або інших) документах підприємства «А» достатнім для його здійснення відповідно до матеріалів справи?
  • Чи використовуються у виробі (організаційному рішенні) (назва) ознаки раціоналізаторської пропозиції, що вказані в заяві й додатках до неї (кресленнях, схемах, ескізах тощо)?

Цей перелік не є вичерпним.

Можливо вам буде цікаво: