Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

До відома громадян: окремі положення Закону України «Про судову експертизу»

Для повноцінного розгляду справи в цивільному, арбітражному і кримінальному процесах досить часто необхідними стають експертні висновки за результатами дослідження тих чи інших документів, фактів або речових матеріалів.

Власне експертиза є методом дослідження в науці, котрий заснований на спеціальній кваліфікації осіб, які її проводять, а також на технічних досягнення людства.

У Ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу» подається визначення, що «Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду».

Відповідно до чинного законодавства судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності та мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

В якості досліджуваних експертами об’єктів можуть бути голографічні зображення, фото, відео та аудіо матеріали, різні природні і хімічні речовини, цінні папери та зброя тощо. Це далеко не повний перелік об’єктів, аналіз яких входить у завдання досліджень експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Дослідженню також підлягають ґрунти і рослинність, природні й штучні межі ділянки, кадастрові плани, а також документи, пов’язані з економічною діяльністю на ділянці і т.д..

Фахівці КНДІСЕ на високому професійному рівні виконують понад 80 видів експертних досліджень за відповідними експертними спеціальностями. Відповідно Ст. 3 ЗУ «Про судову експертизу» судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

У Ст. 4 ЗУ «Про судову експертизу» йдеться про те, що незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:

  • процесуальним порядком призначення судового експерта;
  • забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;
  • існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;
  • створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;
  • кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків;
  • можливістю призначення повторної судової експертизи;
  • присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках
  • під час проведення судової експертизи.

Таким чином робота експертів Київського НДІСЕ впродовж століття сприяє забезпеченню правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Можливо вам буде цікаво: