Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

До питання про судово-експертну школу

У сферах далеких від судової експертизи, часто виникає питання: чим державна судово-експертна установа краще приватної? Чи відчутні відмінності роботи судового експерта – співробітника державної судово-експертної установи – від праці судового експерта, який пройшов відповідну підготовку і працює самостійно?

Спробуємо в цьому розібратися.

За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна:

«Глобальна система судово-експертної діяльності тримається на трьох китах, а саме: активна науково-дослідна, науково-методична робота і безпосередньо проведення судових експертиз». Ці взаємопов’язані три компоненти створюють фундамент світу судової експертизи.

На сучасному етапі визначальну роль у розвитку наук грають процеси диференціації та інтеграції наукового знання, розширення і поглиблення базисних наук, комплексні наукові дослідження. Розмежувати практику і теорію непросто.

Осмислення проблем судової експертизи та пошук підходів до їх вирішення вимагають базових знань, які дають наука і теорія.

Співробітники державних судово-експертних установ систематично беруть участь у проведенні науково-дослідних робіт. На першому етапі досліджується актуальність тієї чи іншої проблеми, її теоретичне і прикладне значення. Далі фахівці вивчають літературу, інтернет-джерела, експертну практику з заданого питання, нерідко звертаються до слідчої і судової практики, використовують спеціальне обладнання, і отримують варіанти вирішень проблем. Враховується також досвід зарубіжних колег.

Лише 2016-го року співробітники Київського НДІСЕ більше 20 разів були учасниками всеукраїнських та міжнародних наукових заходів, присвячених різним аспектам сучасної судової експертизи.

26 липня 2016 року на базі Національної академії прокуратури України спільно з громадською організацією «Всеукраїнська асоціація кримінального права» був організований круглий стіл присвячений цікавій і незвичній темі: «Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях».

Для участі в роботі круглого столу були делеговані Тетяна Анатоліївна Переймивовк, к.е.н., головний судовий експерт лабораторії економічних досліджень та Віктор Петрович Колонюк, к.ю.н., доцент, вчений секретар інституту.

Директор Київського НДІСЕ Олександр Рувін підкреслює важливість даного і подібних заходів, адже зона проведення антитерористичної операції і територія окупованого Кримського півострова на сьогоднішній день залишаються одними з найважливіших об’єктів роботи судових експертів.

Теми тез доповідачів в свою чергу актуальні як для розробки з наукової точки зору, так і для реалізації основних ідей на практиці. Таким чином науково-дослідна та науково-методична робота поєднуються в єдину судово-експертну діяльність.

Зовсім інакше організована робота експерта, котрий працює один. На жаль, навіть в оточенні державних судових експертів знаходяться люди, які недооцінюють роль і значення теоретичної бази та обміну досвідом. Забуваючи про загальну судово-експертну діяльність, вони стверджують, що найголовніше – «проводити експертизи».

Обмежуючись лише «випуском» судових експертиз, експерти-одинаки не проводять глобальних дослідженнь джерел з окресленої проблеми, не готують матеріали до друку, не обмінюються досвідом з колегами та, найважливіше, не використовують досвід і знання історично сформованої судово-експертної школи.

Про важливість передачі досвіду наступним поколінням, про роль теоретичної загальнопроцесуальної і загальнометодичної бази, говорить Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Головченко Людмила Миколаївна:

«Відомо, що експертиза призначається у випадках, коли для встановлення обставин, які мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Вони виходять за рамки загальноосвітньої підготовки, життєвого досвіду і вимагають особливої підготовки, професійних навичок. Спеціальні знання можуть відноситися до будь-якої сфери людської діяльності: науки, техніки, мистецтва, ремесла».

Директор КНДІСЕ Олександр Григорович Рувін зазначає, що протягом століття Київський НДІСЕ став однією з провідних установ судово-експертного забезпечення правоохоронних органів, органів попереднього слідства і судів. Всі посади, обов’язки і заслуги експертів неможливо навіть перерахувати. Їх розуміння важливості ролі і значення експертної школи, створення умов для спілкування судових експертів між собою, як в рамках спеціальних заходів, так і поза цими рамками, дозволяє молодим фахівцям переймати досвід старших поколінь, формувати свій неповторний базис спеціальних знань, умінь і навичок, застосовувати його на практиці і вдосконалювати.

«Ми намагаємося створити комфортні умови для підготовки висококласних фахівців, – говорить Олександр Рувін, – докладаються усі зусилля для оснащення інституту сучасним обладнанням. Ми використовуємо сучасні технології, але не забуваємо про збереження спадщини попередніх поколінь співробітників і наших вчителів».

Інформаційно-довідковий фонд, архівні матеріали, музейні експонати – за словами Олександра Рувіна, все це при необхідності знаходиться в розпорядженні експертів для реалізації їхньої професійної діяльності.

Повертаючись до недержавних експертних установ або осіб, які не є державними експертами, виникає ряд питань щодо їх діяльності та компетентності:

  • Чи мають експерти належну сучасну матеріально-технічну базу (прилади, обладнання) і спеціальні умови роботи?
  • Як зберігаються, використовуються та утилізуються висновки, які не підлягають розголошенню?
  • Чи має експерт гарантію безпеки і незалежності, коли висновки стосуються серйозних судових проваджень з кримінальною відповідальністю?

Відсутність зазначених вище умов може стати підставою для визнання судом висновку експерта недопустимим доказом. До того ж доведеться встановлювати компетентність потенційних недержавних експертів. На противагу, рівень кваліфікації експертів державних судово-експертних установ гарантується порядком призначення їх на посаду.

Підсумовуючи хочеться сказати головне: як в приватних, так і в державних установах, покоління неминуче будуть змінюватися. На зміну нинішнім прийдуть молоді фахівці зі своїм новим баченням і підходом до роботи. Судово-експертна школа Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, великий колектив інституту, впевнено дивиться в майбутнє. Нам є що пригадати, ми знаємо, в якому напрямку працювати в майбутньому і будемо вдосконалюватися. Долучайтеся до наших заходів, читайте публікації і стежте за новинами з життя інституту.

Ірина Тимошок,
завідувач відділом
лабораторії організації експертної діяльності
Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз

Юлія Форіс,
науковий співробітник
Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз

Можливо вам буде цікаво: