Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

До питання підвищення кваліфікації керівних працівників судово-експертних установ Міністерства юстиції України

У контексті загального реформування судової системи України очевидною є необхідність підвищення вимог до професійно-психологічної підготовки працівників різних напрямків діяльності. Зокрема, це стосується і судових експертів – працівників Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Професійна компетентність інтегрує в собі різнобічні знання, вміння, навички та ставлення, які демонструє працівник відповідно до вимог до певної професії. Професійна діяльність у галузі судової експертизи вимагає від фахівців, перш за все, сукупності відповідних професійних знань, навичок і вмінь, а також сформованості певних професійно важливих особистісних рис та якостей.

Так, з метою підвищення рівня обізнаності в питанні підвищення кваліфікації керівних працівників судово-експертних установ Міністерства юстиції України представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у складі завідувача експлуатаційно-технічного відділу Анни Терьохіної та завідувача відділу контролю та менеджменту досліджень Вікторії Андрусенко стали учасниками відповідних тематичних навчальних курсів.

Захід було організовано та проведено на базі Південного регіонального навчально-методичного кабінету Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

Основною метою зустрічі було визначено оновлення та розвиток знань і вмінь фахівців, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної судово-експертної діяльності.

Темою курсу стала організація роботи керівних працівників експертних установ Міністерства юстиції України, підвищення кваліфікації судових експертів з теоретичних, організаційних і процесуальних питань.

Під час лекцій та семінарських занять учасники розглянули наступні питання:

  • Ведення діловодства (документообігу) в експертних установах Міністерства юстиції України;
  • Призначення та проведення судових експертиз з урахуванням змін у процесуальному (цивільному, господарському, адміністративному) законодавства;
  • Правовий статус судового експерта (з урахуванням новел у законодавстві щодо захисту судового експерта);
  • Психологія ефективної взаємодії в суді (стреси та конфлікти в управлінській діяльності).

Можливо вам буде цікаво: