Інші видання інституту

Видання КНДІСЕ Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф.

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.)

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.) /Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IIІ
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І.
Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, О. В. Юдіна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2021.

УДК 343.98

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу», що відбулася 15 грудня 2021 року у м. Києві.

Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів.

Read More →

Обкладинка для видання "РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ) Методичні рекомендації Видання друге, перероблене та доповнене"

РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ) Методичні рекомендації Видання друге, перероблене та доповнене

Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні) : метод. рек. / О. Г. Рувін (голова авт. кол.), А. О. Полтавський (заст. голови авт. кол.), Т. В. Будко, Т. Д. Голікова, О. І. Жеребко, А. М. Камінський, М. П. Молибога, В. В. Назаров ; за заг. ред. О. Г. Рувіна, С. Г. Кримчука, А. В. Свінцицького. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ : КНДІСЕ, 2021. 102 с.

УДК (343.1+343.98+343.148):006.032

Друге видання методичних рекомендацій, перероблене та доповнене підготовлено за результатами проведення Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України у 2020 році науководослідної роботи «Актуалізація методичних рекомендацій «Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення».

Розраховано на співробітників державних спеціалізованих установ, що здійснюютьекспертне забезпечення правосуддя, співробітників правоохоронних органів, прокурорів, адвокатів, суддів, науково-педагогічних працівників, студентів та слухачів, аспірантів та ад’юнктів, докторантів закладів вищої освіти.

Read More →

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф.

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листпада 2020 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. О. Садченко, О. В. Юдіна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 676 с.

УДК 343.98

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу», що відбулася 19 листопада 2020 року у м. Києві.

Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів.

Read More →

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ, КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5 листопада 2019 року

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : мат. міжн. наук.- практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / а заг. ред. О. Г Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна. – К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. – 672 с.

УДК 343.98

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу», що відбулася 5 листопада 2019 р. у м. Києві. Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів. Матеріали конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів.

Read More →

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присв. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / КНДІСЕ Мінюсту України; за заг. ред. д.ю.н. О. Г. Рувіна; уклад. А.О. Полтавський, О. В. Юдіна, Ю. Б. Форіс. – К., 2018. – 000 с.

УДК 343.98:006.1

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку», присвяченої 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М. Я. Сегая, що відбувся 4-5 липня 2018 року в м. Києві. Матеріали конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів. Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів.Read More →