Обкладинка для видання "РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ) Методичні рекомендації Видання друге, перероблене та доповнене"

Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні) : метод. рек. / О. Г. Рувін (голова авт. кол.), А. О. Полтавський (заст. голови авт. кол.), Т. В. Будко, Т. Д. Голікова, О. І. Жеребко, А. М. Камінський, М. П. Молибога, В. В. Назаров ; за заг. ред. О. Г. Рувіна, С. Г. Кримчука, А. В. Свінцицького. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ : КНДІСЕ, 2021. 102 с.

УДК (343.1+343.98+343.148):006.032

Друге видання методичних рекомендацій, перероблене та доповнене підготовлено за результатами проведення Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України у 2020 році науководослідної роботи «Актуалізація методичних рекомендацій «Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення».

Розраховано на співробітників державних спеціалізованих установ, що здійснюютьекспертне забезпечення правосуддя, співробітників правоохоронних органів, прокурорів, адвокатів, суддів, науково-педагогічних працівників, студентів та слухачів, аспірантів та ад’юнктів, докторантів закладів вищої освіти.

Читати далі →

Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посіб. / за заг. ред. О. Г. Рувіна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 424 с.

ISBN 978-617-7844-06-7

УДК 343.98

У навчальному посібнику «Судові експертизи в процесуальному праві України» розглядаються та аналізуються основні види судових експертиз, що застосовуються в процесуальному праві, слідчій та судовій практиці. Розглядається порядок організації призначення, проведення судових експертиз та їх особливості.

В посібнику визначені існуючі традиційні та новітні напрямки судових експертиз.

Видання розраховано на судових експертів, працівників органів досудового розслідування, суддів, адвокатів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним особам, які навчаються (стажуються) з метою отримання кваліфікації судового експерта.

Читати далі →

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листпада 2020 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. О. Садченко, О. В. Юдіна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 676 с.

УДК 343.98

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу», що відбулася 19 листопада 2020 року у м. Києві.

Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів.

Читати далі →

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : мат. міжн. наук.- практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / а заг. ред. О. Г Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна. – К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. – 672 с.

УДК 343.98

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу», що відбулася 5 листопада 2019 р. у м. Києві. Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів. Матеріали конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів.

Читати далі →

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присв. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / КНДІСЕ Мінюсту України; за заг. ред. д.ю.н. О. Г. Рувіна; уклад. А.О. Полтавський, О. В. Юдіна, Ю. Б. Форіс. – К., 2018. – 000 с.

УДК 343.98:006.1

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку», присвяченої 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М. Я. Сегая, що відбувся 4-5 липня 2018 року в м. Києві. Матеріали конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів. Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів.Читати далі →