Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Інші видання інституту

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 грудня 2023 р.)

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 грудня 2023 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад.: А. О. Полянський, О. В. Баулін, Ю. О. Мазниченко, Н. А. Гаврилюк, Ю. Б. Форіс; Міністерство юстиції України. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Київ, 2023. 562 с.Read More →

навчальний посібник «Комплексне судово-експертне дослідження слідів застосування вогнепальної зброї»

“Комплексне судово-експертне дослідження слідів застосування вогнепальної зброї”

Комплексне судово-експертне дослідження слідів застосування вогнепальної зброї : навч. посіб. / за заг. ред. Н.В. Нестор (кер. автор. кол.); М.П. Молибога, А.О. Полтавський, О.В. Баулін, І.М. Самойленко та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022, 276 с.

Read More →

Видання КНДІСЕ Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф.

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.)

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, О. В. Юдіна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2021.Read More →

Обкладинка для видання "РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ) Методичні рекомендації Видання друге, перероблене та доповнене"

РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ) Методичні рекомендації Видання друге, перероблене та доповнене

Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні) : метод. рек. / О. Г. Рувін (голова авт. кол.), А. О. Полтавський (заст. голови авт. кол.), Т. В. Будко, Т. Д. Голікова, О. І. Жеребко, А. М. Камінський, М. П. Молибога, В. В. Назаров ; за заг. ред. О. Г. Рувіна, С. Г. Кримчука, А. В. Свінцицького. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ : КНДІСЕ, 2021. 102 с.

Read More →

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф.

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листпада 2020 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. О. Садченко, О. В. Юдіна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 676 с.

Read More →

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ, КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5 листопада 2019 року

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : мат. міжн. наук.- практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / а заг. ред. О. Г Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна. – К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. – 672 с.

Read More →

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присв. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 липня 2018 р.) / КНДІСЕ Мінюсту України; за заг. ред. д.ю.н. О. Г. Рувіна; уклад. А.О. Полтавський, О. В. Юдіна, Ю. Б. Форіс. – К., 2018. – 000 с.

Read More →