ОЦІНОЧНО-ЗЕМЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА Загальні положенняОціночно-земельна експертиза – це дослідження щодо визначення вартості земельних ділянок або прав на них, а також перевірки відповідності виконаної оцінки нормативно-технічним вимогам, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування, виконане на базі знань у сфері землеустрою та кадастру.Предмет оціночно-земельної експертизи становлять: фактичне використання земельної ділянки на час проведення дослідження; планування території за місцем розташування земельної ділянки; інвестиційна привабливість території за місцем розташування земельної ділянки; стан ринку землі на дату оцінки земельної ділянки; порядок складання документацій зЧитати далі →

ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Загальні положення Експертиза з питань землеустрою – це дослідження на основі знань у сфері землеустрою та кадастру, що полягає у встановленні відповідності чи невідповідності фактичного використання земельних ділянок, документації із землеустрою, документації з оцінки землі, нормативно-технічним вимогам, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування. При цьому, КНДІСЕ є розробником науково-дослідної роботи № IV.3.2-2018/2 «Розробка методичних рекомендацій з розрахунку розміру збитків, завданих власникам землі та землекористувачам, та втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при виконанні судових експертизЧитати далі →

ЕКСПЕРТИЗА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ОБЛАДНАННЯ) ТА ЗАСОБІВ Загальні положенняТелекомунікаційна експертиза – самостійна експертна спеціальність, яка відноситься до виду інженерно-технічних експертиз. Змістом телекомунікаційної експертизи є дослідження експертом на основі спеціальних знань у галузі електроніки і телекомунікаційних систем, засобів, мереж та їх складових частин, інформації, що ними передається, приймається, обробляється та містить фактичні дані про обставини, що мають значення для розслідування злочину або розгляду справи. Предметом телекомунікаційної експертизи є фактичні дані, що мають значення для процесу на основі дослідження телекомунікаційних систем, засобів, мереж і їх складових частин та інформації, що нимиЧитати далі →

ТРАНСПОРТНО-ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА Загальні положенняТранспортно-товарознавча експертиза – це процес дослідження рухомого складу рейкового, водного та повітряного транспорту та їх складників, що проводиться особами (експертами), які володіють спеціальними знаннями у галузі товарознавства для перелічених вище видів транспорту з метою встановлення фактичних даних, які мають значення для справи.Предметом транспортно-товарознавчої експертизи є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення натурного обстеження рухомого складу залізниці, міського та промислового рейкового транспорту, об’єктів водного транспорту, літальних апаратів (ЛА) всіх типів та призначення та їх складників та/або вивчення наявних в матеріалах справи даних.Об’єктами транспортно-товарознавчої експертизи є:–Читати далі →

Авіаційно-технічна експертиза – це експертне дослідження з метою встановлення механізму й обставин авіаційної події (інциденту), технічного стану літальних апаратів, аеронавігаційних приладів, наземного аеронавігаційного обладнання, правильності заходів з підготовки та організації польотів, та інших обставин, що сприяли чи могли сприяти виникненню авіаційної події (інциденту). Об’єктами судової авіаційно-технічної експертизи є літальні апарати, наземне аеродромне обладнання, окремі частини вузли деталі літальних апаратів, прилади та технічні засоби безпеки польотів, польотна документація, записи перемовин екіпажу з керівником польотів, записи бортових самописців, матеріали розслідувань та інші документи, які стосуються досліджуваних об’єктів, явищ та процесів.Читати далі →

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЙ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ Транспортні події на воді – це дуже серйозні аварії (катастрофи), серйозні аварії, серйозні інциденти, інциденти, порушення вимог безпеки судноплавства, дуже серйозні аварії (катастрофи) з малими суднами, серйозні аварії з малими суднами, серйозні інциденти з малими суднами, що виникли під час руху судна та призвели до загибелі та травмування людей, загибелі, затоплення або пошкодження судна, пошкодження причальних, шляхових, гідротехнічних та інших споруд, дезорганізації руху, забруднення довкілля тощо. До категорії дуже серйозних аварій (катастроф) з малими суднами належать транспортні події, при яких загинула будь-яка особаЧитати далі →

ГЕМОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Загальні положенняГемологічна експертиза є досить новим видом судової експертизи, не зважаючи на те, що сама по собі гемологічна експертиза та наука гемологія відомі людству досить давно.Потреба у запровадженні даного виду експертизи викликана збільшенням запитів щодо встановлення характеристик дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, походження об’єктів дослідження, встановлення вартості дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння від органів досудового слідства та суду.Предметом гемологічної експертизи є фактичні дані щодо об’єктів дослідження та документація, яка надає всебічну інформацію щодо об’єктів гемологічної експертизи.Об’єктами гемологічної експертизи є дорогоцінне каміння першого-четвертого порядку, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння (першогоЧитати далі →

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ Використання комп’ютерного поліграфу при проведенні судових психологічних експертиз загалом підпорядковане методології судово-експертної діяльності і, крім того, використовує власні, притаманні тільки цьому дослідженню науково обґрунтовані методи.Метою проведення психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу є виявлення значимих психофізіологічних реакцій людини на пред’явлений їй психологічний стимул, що дозволяє установити рівень та психологічну природу усвідомленості чи обізнаності людини у змістовному полі інформаційних патернів (установок), які вона продукує або репродукує, а також, визначити психологічний характер викладення людиною інформації як підґрунтя для подальшої її правової кваліфікації. За структурою процедураЧитати далі →

ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Загальні положенняCудова експертиза з питань інтелектуальної власності – це цілеспрямована діяльність щодо отримання доказової інформації стосовно захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в дослідженні судовими експертами на основі спеціальних знань в галузі авторського права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності, економіки інтелектуальної власності, об’єктів, явищ і процесів, з метою надання об’єктивних і належно обгрунтованих висновків, що є або будуть предметом судового розгляду. Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи проЧитати далі →

Об’єктами експертизи з дослідження технічного стану машин, механізмів, устаткування та обладнання, металорізальних, деревообробних верстатів, технологічних ліній виробництв (конвеєрів), механічних приладів обліку витрат рідин і газів та інших машин і механізмів, технічної документації, матеріалів перевірок та інші документи, які стосуються досліджуваних об’єктів, явищ та процесів. Основними завданнями експертизи з дослідження технічного стану та умов експлуатації машин і механізмів є: установлення відповідності досліджуваних машин, механізмів, їх деталей вузлів і агрегатів наданій для проведення досліджень технічній документації; установлення відповідності технічного стану та умов експлуатації машин і механізмів вимогам нормативно-технічних документів; установленняЧитати далі →