БІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Предмет судово-біологічної експертизи – фактичні дані ідентифікаційного, класифікаційного, діагностичного та ситуаційного характеру, що встановлюються за допомогою комплексу знань у галузі біології відносно об’єктів рослинного й тваринного походження та стосуються предмета доказування в кримінальних або цивільних справах. Біологічна експертиза має два напрями експертних дослідження: – дослідження об’єктів рослинного походження;– дослідження об’єктів тваринного походження; Об’єктами судово-ботанічної експертизи виступають частки деревних, чагарникових і трав’янистих рослин (корені, кореневища, листя, стебла, квітки, насіння, плоди, кора, деревина, волокна), водорості, тирса, стружка, частки дерев’яних предметів, сіно, солома, мох, тютюн і тютюнові вироби, рослини,Читати далі →

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН І МЕХАНІЗМУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД Орієнтовний перелік завдань Встановлення механізму ДТП та її елементів: визначення швидкості руху ТЗ, зокрема, з урахуванням слідів гальмування (юзу), відкидання ТЗ після зіткнення та пошкоджень, які ТЗ отримав при зіткненні). Швидкість руху транспортних засобів, з урахуванням пошкоджень може визначатися з застосуванням програмних комплексів з дослідження механізму ДТП, що рекомендовані для використання в експертній практиці; визначення допустимої швидкості руху ТЗ за певних умов (на заокругленні дороги, за умов видимості дороги); визначення віддалення ТЗ, пішоходів та інших об’єктів від місця ДТП у певні проміжкиЧитати далі →

ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА СПОРУД Орієнтовний перелік завдань визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо); визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам. Орієнтовний перелік вирішуваних питань Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)? Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: 1/2,Читати далі →

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ Орієнтовний перелік завдань установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії; установлення механізму нещасного випадку, аварії; установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо; установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії; визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком; установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується; установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настаннямЧитати далі →

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖ ТА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Орієнтовний перелік завдань встановлення із застосуванням спеціальних знань механізму виникнення пожежі (горіння), процесу її розвитку і способів застосованих при гасінні; визначення явищ, процесів, умов виникнення пожежі, визначення обставин, які передували виникненню пожежі та сприяли її розповсюдженню; встановлення відповідності до нормативних вимог оперативно-тактичних дій щодо гасіння пожежі, у тому числі із застосуванням сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів; встановлення відповідності протипожежного стану об’єкта, технологічного процесу, виробленої продукції тощо вимогам протипожежних норм і правил; встановлення причинного зв’язку між недотриманням вимогЧитати далі →

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів До основних завдань експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів належать: – установлення робочого стану комп’ютерно-технічних засобів; – установлення обставин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення; – виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп’ютерних носіях; – установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його розробку. Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів Основними завданнями експертизи телекомунікаційних систем та засобів є: – визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів; – встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформаціїЧитати далі →

ДОРОЖНЬО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Загальні положенняЕкспертиза стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП (дорожньо-технічна експертиза) включає в себе дослідження з визначення техніко-експлуатаційних, геометричних та технічних показників автомобільних доріг та встановлення їх відповідності нормативно-технічним вимогам. Ці дослідження проводяться фахівцями (експертами), які володіють спеціальними знаннями у галузі дослідження стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП та дотримання техніко-експлуатаційних показників (рівність, коефіцієнт зчеплення та шорсткість тощо), які цікавлять замовника проведення експертизи (експертного дослідження) із використанням експертних атестованих методик та зареєстрованих в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, літератури рекомендованої для використанняЧитати далі →

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Загальні положення Електротехнічна експертиза це процес дослідження явищ, процесів та матеріальних об’єктів, що є електрообладнанням та електроустаткуванням, також різного роду події, пов’язані з дією електричного струму. Ця експертиза відноситься до інженерно-технічних досліджень. Електротехнічна експертиза, як випливає з її назви, досліджує будь-які інженерні об’єкти, що так або інакше включають в себе електричні компоненти. При проведенні електротехнічних експертиз проводяться дослідження відповідностей обладнання, технологічних процесів, об’єктів нормативним вимогам з питань електротехніки та електробезпеки. Також, під час проведення таких експертиз проводяться дослідження відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо прийнятих проектнихЧитати далі →

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать: – визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації; – встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів; – встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів; – встановлення причинно-наслідкових залежностей міжЧитати далі →

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ Орієнтовний перелік завдань визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення; визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг; визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів; визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат; визначення відповідності нормативно-правовим актам відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягаютьЧитати далі →