Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Актуальні питання стандартизації та акредитації трасологічних досліджень та досліджень зброї

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз відбувся міжвідомчий науково-практичний семінар «Актуальні питання стандартизації та акредитації трасологічних досліджень та досліджень зброї».

Захід було присвячено пам’яті видатного вченого-криміналіста Віктора Євгеновича Бергера.

Довідково:

Віктор Євгенович Бергер був кадровим співробітником Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із 1954 року. У 1969 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата юридичних наук за темою: «Актуальні питання судово-балістичних досліджень». З 1973 року – завідувач лабораторії судово-технічного дослідження документів, трасології та судової балістики, голова секції трасології та судової балістики НКМР МЮ України, член Наукового товариства медиків та криміналістів. Автор багатьох наукових та методичних робіт, зокрема, методичного посібника «Трасологічне дослідження механічних замків» (1998 рік), першої в Україні міжвідомчої «Методики криміналістичного дослідження холодної зброї» (1999 рік) та ін.

У роботі семінару взяли участь представники державних науково-дослідних експертних установ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України, бюро судово-медичної експертизи, представники Державного науково-дослідного інституту МВС України та Національної академії внутрішніх справ.

Предметом обговорення на семінарі було винесено актуальні та проблемні питання стандартизації та акредитації (нормативного та методичного забезпечення) трасологічних досліджень та досліджень зброї, що виконуються судовими експертами різних спеціалізованих державних установ судових експертиз, шляхи удосконалення зазначеної діяльності.

Серед основних тем доповідей спікерів семінару звучали:

  • стандартизація дидактики та сертифікації судових експертів як запорука успішного забезпечення судово-експертної діяльності в Україні;
  • стандартизація і акредитація судово-експертної діяльності як важливий напрямок удосконалення техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні;
  • акредитація судово-експертних установ України: вчора, сьогодні завтра;
  • окремі аспекти акредитації випробувальних лабораторій та їх перевірки згідно з методиками Національного агентства з акредитації України;
  • міжлабораторні порівняльні випробування як основний метод зовнішнього незалежного оцінювання якості результатів випробувань та визначення готовності лабораторії до акредитації на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;
  • до питання щодо виду, структури та змісту задокументованої інформації систем управління якістю в установах, що здійснюють судово-експертне забезпечення правосуддя;
  • актуальні питання акредитації лабораторій трасологічних досліджень та досліджень зброї;
  • загальні принципи проведення досліджень з групової ідентифікації об’єктів, які є результатами інженерно-технічної діяльності людини тощо.

За результатами міжвідомчого науково-практичного семінару видано збірник тез доповідей та повідомлень учасників. Видання розраховано на працівників правоохоронних та судових органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів. Дякуємо колегам за участь і плідну співпрацю!

Можливо вам буде цікаво: