Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
ЗНАННЯ, ОБ'ЄКТИВНІСТЬ, ІСТИНА

Підготовка фахівців

 

 

РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ (З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ)
Методичні рекомендації
Видання друге, перероблене та доповнене

Завантажити

 


 

 

 

 

 

Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та  кримінального процесу»

Завантажити