Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
ЗНАННЯ, ОБ'ЄКТИВНІСТЬ, ІСТИНА
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]
Пн-Пт:8:00-17:00

Підготовка фахівців

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, ЯКІ НЕ Є ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ

Київський НДІСЕ проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється згідно з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5.

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Фахівець, який має намір пройти підготовку (стажування) в Київському НДІСЕ, подає: заяву про зарахування на підготовку (стажування); копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копії трудової книжки та першої, другої сторінок паспорта.

Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до Київського НДІСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Підготовка та стажування фахівців, які мають намір отримати та/ або підтвердити кваліфікацію судового експерта за програмою підготовки з теоретичних, організаційних, і процесуальних питань судової експертизи, здійснюються Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

Проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України.

Заява для проходження підготовки/стажування

Прийом відвідувачів з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

Прийом відвідувачів з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюється в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України, кожного четверга у період з 14:00 до 16:00.Попередній запис на прийом у четвер здійснюється у понеділок та середу за телефоном (044)-200-29-33 у період з 09:00 до 17:00.

Додаткова інформація за телефоном (044)-200-29-33 Людмила Вікторівна Цвик