Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
ЗНАННЯ, ОБ'ЄКТИВНІСТЬ, ІСТИНА

Психологічна

  • Психологічні дослідження

Основним завданням психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи: індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей.