language

М д, Р

автотехнічна експертиза

Роль судової автотехнічної експертизи у розкритті злочинів – особливості проведення досліджень

Останні десятиліття характеризуються як період бурхливого розвитку транспорту. Транспортна система перетворилася на складову частину загального прогресу людства, в якому водночас виникають і нові загрози, аRead More →