Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language

​​Конференція «Актуальні проблеми судової експертизи та криміналістики»

Делегація Київського науково-дослідного інституту судових експертиз взяла участь у роботі конференції «Актуальні проблеми судової експертизи та криміналістики» у Харкові.

Захід присвятили 95-тій річниці створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.

Як відомо, українська судова експертиза має багату й поважну історію розвитку. Найпершими судово-експертними установами, які нині входять до системи Міністерства юстиції України, стали сучасні Київський та Одеський науково-дослідні інститути судових експертиз. Через десять років потому було засновано Харківський НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, далі Львівський, Дніпропетровський, Донецький НДУСЕ.

Як зазначила у вітальному слові заступник директора Київського НДІСЕ Наталія Нестор, в кожної установи є своя історія багатого минулого і масштабні плани для майбутньої реалізації.

Нині науково-дослідні інститути судових експертиз є потужними колективами професоналів, що працюють на захист правосуддя й становлення істини, на високому професійному рівні забезпечують діяльність судів усіх рівнів, слідчих органів МВС України, Служби безпеки України, органів прокуратури, митних органів та інших відомств, за завданнями яких виконується весь спектр криміналістичних, традиційних і нових видів судових експертиз.

Як і в будь-якій сфері під час реалізації судово-експертної діяльності фахівці зустрічаються з певними труднощами. Вирішити проблемні питання вдається під час спільних зустрічей з колегами.

Так, в рамках конференції «Актуальні проблеми судової експертизи та криміналістики» було обговорено наступний перелік питань:

  • нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення;
  • завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;
  • актуальні питання теорії судової експертизи;
  • теоретичні та правові проблеми запровадження міжнародних стандартів у діяльності судово-експертних установ України;
  • проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності;
  • використання інноваційних технологій під час розробки методик проведення окремих видів експертиз;
  • удосконалення професійної підготовки судових експертів на ґрунті професіографічної моделі суб’єктів судово-експертної діяльності;
  • теоретико-прикладні проблеми моніторингу стану порушень принципів експертної діяльності та стандартів забезпечення прав і свобод людини;
  • сучасний стан та перспективи розвитку експертної дидактики;
  • міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.

Загалом, конференція сприяла налагодженню міжвідомчої комунікації між спеціалістами, вивченню можливостей сучасних технологій та спільному пошуку шляхів вирішення проблемних питань.

Можливо вам буде цікаво: