Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Збірник «Криміналістика і судова експертиза» увійшов до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus

25 лютого 2019

Фахове видання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ‒ міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» увійшов до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Index Copernicus (IC) – міжнародна наукометрична база даних. Це платформа з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних створена 1999 року у Польщі з метою просування досягнень науки та підтримки національного й міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових журналів та науковими організаціями, знаходяться у розпорядженні Index Copernicus International.

Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених у базу даних. Умовою індексування в базі даних є позитивне проходження багатовимірної системи оцінки, яка містить більш ніж 100 критеріїв. Видання, які позитивно проходять процес параметричної оцінки, отримують дійсний протягом одного року показник ICV (Index Copernicus Value), який відображає рівень розвитку видання та його впливовість.

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» існує вже понад 80 років. У передмові його першого випуску, що мав назву «Криміналістика і науково-судова експертиза» та був виданий друком у 1937 році йшлося наступне: «Друкований орган, що є для нас в першу чергу знаряддям насадження наукових методів розслідування та обміном досвіду, повинен обслуговувати наукову думку нашої системи. Свідомість працівника, що його твір буде надрукований, є великим стимулом, але разом з тим не є комплексом усіх умов для того, щоб ця праця була й створена», ‒ повідомляла редакційна колегія.

З того часу і до сучасних днів видання відображає підсумки наукових досліджень в області теорії та історії судової експертизи, розробок та вдосконалення методик різних видів судово-експертних досліджень, розглядає актуальні питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів тощо.

Включення до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus стало ще одним свідченням високого наукового рівня видання Київського НДІСЕ. Редакційна колегія продовжить докладати всіх зусиль для його вдосконалення.Київський науково-дослідний інституту судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6