Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Запрошуємо до участі у міжнародній конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу»

23 вересня 2019

Шановні колеги!

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз запрошує охочих до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу».

Організаторами конференції є Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України спільно з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національною школою суддів України, Національною академією правових наук України.

Захід має на меті обмін теоретичними та практичними результатами науково-дослідних робіт у галузі криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, інтеграція зусиль щодо впровадження результатів досліджень в експертну та судову практику.

Конференція відбудеться 5 листопада 2019 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).

Участь у конференції є безкоштовною.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Програма конференції та детальніша інформація щодо її проведення буде надана додатково. Доповіді конференції будуть опубліковані окремим збірником тез.

Для участі у конференції необхідно до 22.10.2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету: [email protected] заявку на участь у конференції та тези наукових доповідей/повідомлень.

Всі учасники конференції забезпечуються програмою та збірником матеріалів конференції.

З організаційних питань проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» просимо звертатися до організаційного комітету Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України: Жеребко Олександр (контактний номер +38 093 664 2981) Форіс Юлія, Баюрко Наталія, контактний номер: +38 044 200 2918, електронна пошта: [email protected]

ДОДАТОК 1 Заявка на участь у конференції

ДОДАТОК 2 Зразок оформлення тез наукової доповіді/повідомлення та вимоги до них


Сподіваємося на плідну співпрацю!

З повагою,

організаційний комітетКиївський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6