Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Товарознавча експертиза як засіб підвищення якості товарів

04 вересня 2017

Відповідно до Закону «Про судову експертизу» судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у проводженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.

При розслідуванні і розгляді у судах карних справ відповідно до карно-процесуального кодексу України (КПК України) часто виникає необхідність спеціальної інформації з області товарознавства. Таку інформацію отримують при проведенні судово-товарознавчих експертиз.

Дослідження харчових продуктів відносно новий напрямок діяльності експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, проте її актуальність не піддається сумніву, оскільки дана експертиза є основним засобом підвищення якості товарів та недопущення постачання в торговельні підприємства фальсифікованих товарів, удосконалення їх асортименту.

Як правило дослідження проводяться за матеріалами кримінальних справ, які мають суспільний інтерес.

Сутність судово-товарознавчої експертизи полягає у встановленні фактичних товарних властивостей за допомогою спеціальних досліджень. Найчастіше експерти-товарознавці:

  • визначають належність товарів до класифікаційних категорій, які прийняті в виробничо-торговельній сфері (вид, сорт, артикул, марка, модель, розмір, комплектність тощо);
  • встановлюють спосіб виробництва товарної продукції (промислова чи кустарного виробництва), підприємства-виробника, країни-виробника;
  • визначають відповідність пакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил;
  • визначають причини якісних змін товарної продукції (мають вони виробничий характер чи виникли при транспортуванні, зберіганні, у процесі експлуатації);
  • визначають кількісні показники товару (вага, розміри, об'єм, розміри тощо), його комплектність, відповідність вимогам стандартів, технічних умов і умов постачання;
  • досліджують якість компонентів товару, встановлення їх вмісту у відсотках, визначення матеріалів та сировини, які були використані під час виготовлення продукції;
  • визначають ціну товару;
  • досліджують якість товарів, виявляють дефекти, зміну якості, визначення сортності, придатності до реалізації (в продаж або перероблення), встановлення невідповідності якості товарів умовам контракту тощо.
Загалом експерти-товарознавці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відзначають, що не можна говорити про якість будь-якого товару, продукту на ринку взагалі. Можна обговорювати лише конкретну досліджувану партію певного виробника. При цьому навіть різні партії можуть мати певні відмінності.Київський науково-дослідний інституту судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз

Директор: Рувин Александр Григорьевич

Почтовый адрес: 03057, г. Киев, ул. Смоленская, 6