Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Сторінки історії КНДІСЕ: Сергій Михайлович Потапов - видатний вчений-криміналіст, автор теорії криміналістичної ідентифікації

09 листопада 2017

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України – одна з найстаріших державних експертних установ України, створений 4 липня 1913 року, як Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати.

На урочистому відкритті, тогочасний міністр юстиції Іван Щегловітов заявив: «Йдучи за життям і наукою, ми не змогли не відгукнутися на ті нововведення, які внесли значні благородні зміни в справу правосуддя. Мета створених кабінетів судово-медичної експертизи – прийти на допомогу суддівській совісті, дати їй опору в наукових цілком об'єктивних даних».

Першим керівником установи було призначено видатного криміналіста Сергія Михайловича Потапова. Його багатогранній діяльності найбільш характерний сталий нерозривний зв'язок науки та практики.

Закінчивши 1896 року юридичний факультет Московського університету, С. М. Потапов чотири роки був кандидатом на судові посади, а потім близько дванадцяти років виконував обов'язки судового слідчого Новгородського і Петербурзького окружних судів.

У 1912 році його призначено помічником керуючого Петербурзьким кабінетом науково-судової експертизи. Паралельно, впродовж 1911-1913 років Сергій Потапов читає курс лекцій з кримінальної техніки в Училищі правознавства та Військово-юридичній академії. Це був перший досвід викладання криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах нашої країни.

Важко назвати великі наукові або практичні заходи в області криміналістики, в яких свого часу не брав участь С. М. Потапов. Більше десяти років він очолював науково-технічний відділ управління карного розшуку МВС РРФСР. На його долю випало і було успішно виконане завдання створення та удосконалення науково-технічного апарату в органах радянської міліції. Під його керівництвом отримали першу криміналістичну підготовку багато відомих радянських криміналістів.

У 1940 році Сергію Михайловичу було присвоєно звання професора. Він зробив великий внесок в справу організації експертних установ, за своє життя виконав сотні професійних експертиз і зробив великий вклад практично до всіх розділів криміналістичної техніки. Судова фотографія, судове почеркознавство, технічне дослідження документів, кримінальна реєстрація – далеко не повний перелік досліджуваних тем, які зберегли своє значення до наших днів.
Особливо тісно ім'я Сергія Михайловича Потапова пов'язано з теорією криміналістичної ідентифікації. Він заклав її основи та вперше сформулював принципи, ставши основоположником майбутньої наукової думки.
В майбутньому Київський науково-дослідний інститут судових експертиз очолювали багато талановитих вчених і науковців, які розвивали та удосконалювали галузь судової експертизи. Проте саме Сергій Потапов став першопрохідцем, збагативши як теоретичну базу науки криміналістики, так і практику боротьби зі злочинністю. Його наукові заслуги ніколи не будуть забуті.

Спогади про Сергія Михайловича Потапова:

"Робота С. М. Потапова давно стала бібліографічною рідкістю. Здійснюючи її перевидання, видавництва прагнуть не тільки збагатити бібліотечний «арсенал» всіх тих, хто присвятив свою наукову творчість криміналістичній науці, а й дати можливість читачам, які цікавляться цією наукою, ознайомитися з однією з робіт, які стали класикою криміналістики, не з переказів, а першоджерела".
Р.С. Бєлкін

"Геніальність Сергія Михайловича Потапова полягає в тому, що в простому акті життєвого звірення (порівняння) він зумів розгледіти загальні закономірності матеріалістичної діалектики і трансформувати їх в спеціальну технологію наукового пізнання - доведення тотожності в судочинстві - метод криміналістичної ідентифікації. Сергій Михайлович Потапов залишиться в моїй пам'яті як добра і чуйна людина, вчений, який зробив неоціненний внесок у науку криміналістики".

М.В. Салтєвський

"У працях Сергія Потапова («Принципи криміналістичної ідентифікації», « Введення в криміналістику») чітко позначений філософський підхід до специфіки криміналістичної пізнавальної діяльності. Саме тому його слід визнати засновником розробки методологічних основ криміналістики і судової експертизи, успішно розвинених, зусиллями численних послідовників".

М.Я. Сегай

"Серед вчених-криміналістів XX століття провідне місце належить С. М. Потапову, послідовники та учні якого повноправно називають його одним із засновників вітчизняної криміналістики і організатором науково-судової експертизи в Україні. Вчений-дослідник, засновник і перший директор Київського кабінету науково-судової експертизи - в цій діяльності він розкрив свої таланти вченого-організатора й основоположника впровадження природних і науково-технічних знань в теорію і практику правоохоронної діяльності".

В.К. Лисиченко


Київський науково-дослідний інституту судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6