Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10
Для ЗМІ:[email protected]

Представники судово-експертних установ обговорили питання акредитації та отримання атестатів про акредитацію в різних сферах судово-експертних досліджень

02 березня 2018

Представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз стали учасниками міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням акредитації експертних установ та отриманню атестатів про акредитацію в різних сферах судово-експертних досліджень.

У заході взяли участь представники Науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи та колеги з Національного Центру Судових Експертиз Республіки Молдова.

Одним із найбільш пріоритетних завдань судово-експертних установ України (як і в інших країнах світу) є впровадження системи управління, яка б відповідала вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, та подальша акредитація на відповідність цьому стандарту.

Мета ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 полягає в упровадженні, підтриманні та вдосконаленні системи управління акредитованих лабораторій, яка б максимально відповідала інтересам замовників експертних послуг. Проте, на шляху до впровадження системи управління згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 судово-експертні установи мають певні труднощі, зокрема пов’язаними з деякими суперечностями між вимогами чинного вітчизняного законодавства і положеннями зазначеного стандарту.

У ході семінару було висвітлено та обговорено проблемні питання, що стосуються стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні, акредитації в сфері судово-експертної діяльності, міжлабораторних порівняльних випробувань, похибки та невизначеності вимірювань тощо.

Профільні семінари відіграють важливу роль у комунікації експертних установ, підвищують рівень фахівців у системі управління якості та дозволяють визначити шляхи та пріоритетні напрями судово-експертної діяльності в Україні.


Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Директор: Рувін Олександр Григорович

Поштова адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6

Kyiv Research Institute of Forensic Expertise

Director: Ruvin Oleksandr

Mailling address: 03057, City of Kyiv Smolenska Street, 6